четвъртък, 14 май 2015 г.

Надежда Нейнски акцентира върху частния инвестиционен сектор на форума в Доха

Президентът на Съюза за малки и средни предприятия към ЕНП Надежда Нейнски говори пред международния форум в Доха, Катар по темата с кризата в еврозоната и последиците за Европа, САЩ и региона.

Тъй като традиционните банкови институции все още най-бавно реагират на възстановяващата се икономика със свеж финансов ресурс за малките  фирми, то трябва да се обърне сериозно внимание на частния инвестиционен сектор или венчър капитал компании и бизнес ангели. Те са жизнено важни за бизнеса, особено  за новостартиращите фирми“, отбелязва в изказването си Нейнски.


Тя обърна внимание, че малките компании са гръбнакът на европейската икономика, осигуряват 2/3 от работните места. В същото време те бяха първите жертви на финансовата и икономическата криза особено по отношение на възможностите за финансиране за дейността им. „Една от сериозните възможности за осигуряване на финансиране са средствата от европейските еврофондове. В тази връзка искам да отбележа  положителния ефект, който ще донесат инструментите в плана Юнкер, посветени на финансиране за МСП“, каза Нейнски.

Тя участва в един панел заедно с Уилям Дейнвърс от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, Уилям Фелоус от , Lixia Capsia Gestionis, Харис Теохарис от POTAMI, Хуан Прат и Кол от Fipra International, Мустафа Менте от Турския борд за международни икономически отношения. 


Икономическото бъдеще на Близкия изток и света бе фокусът на тазгодишното издание на форума  в Доха, Катар, в който участваха над 220 бивши президенти, премиери, министри, експерти и представители на неправителствения сектор от 64 държави.