сряда, 5 август 2015 г.

Не споделяме ”справедливото” разпределение на тежестта при увеличение цената на тока

С решението си за увеличаване на добавката „задължение към обществото“ от 31.07.2015г., КЕВР натовари най-много малкия и среден бизнес и го постави пред свършения факт да плати всички грешни решения и политики в сектор енергетика от последните години.
С цел да се покрият дефицитите в НЕК и да се избегне недоволството на битовите потребители, КЕВР намали символично цените на тока за регулирания пазар и прехвърли на бизнеса отговорността да компенсира кражбите, лобисткото законодателство и поръчковата регулация в енергетиката.

С избирането от парламента на настоящия състав на комисията, всички ние се надявахме решенията на КЕВР да не бъдат тип действие „от избори – до избори”, а да бъдат справедливи и съобразени както с развитието на сектора, така и със стабилното и устойчиво развитие на българската икономика.
СИНЬО ЕДИНСТВО безусловно подкрепя взимането на спешни и адекватни мерки, които да преодолеят огромния дефицит в сектора, натрупан най-вече от престъпни проекти като АЕЦ „Белене“ и Цанков камък. Но настоящото решение на КЕВР е неправилно построено и заплашва да задълбочи кризата в българската енергетика. То нарушава основен пазарен принцип още от времето на натуралното стопанство, че този, който купува и съответно потребява повече, плаща по-малко.
Несправедливо е стопанските и битовите потребители да заплащат еднакъв размер на такса „задължение към обществото”, защото бизнесът създава заетост, формира БВП, от него зависи икономическият растеж и устойчивото развитие на държавата като цяло. 
Подходът за разделяне на бизнеса на производствен, в сферата на услугите, малък и голям също е погрешен, защото нелеката икономическа обстановка изисква грижа за всекиго, който се опитва да оцелява в тежките пазарни условия. Допълнителни 2%, 5% или 15% увеличение на цената на елекроенергията са разликата между това да съществува съответното предприятие или да изпадне в неплатежоспособност. Тези, които успеят да останат конкурентноспособни, въпреки по-скъпата електроенергия, ще калкулират увеличението в крайните си цени и сметката отново ще бъде платена многократно от всички нас  - битовите потребители.

СИНЬО ЕДИНСТВО настоява за преразглеждане на решение №Ц-27 на КЕВР от 31.07.2015 г.  с цел справедливо разпределение на тежестта при увеличение цената на тока. Това може да бъде работеща мярка за покриване на дефицитите в сектора, само ако са задължително налични следните стъпки: пълна либерализация на електроенергийния пазар, изработване на адекватна на нуждите ни електроенергийна стратегия за развитие, преструктуриране, строг контрол и санкции за всички нарушители в сектора, преразглеждане и/или обявяване за нищожни на всички договори и решения, които са незаконни, генерират  свръхпечалба или представляват прекомерна държавна помощ  съгласно европейското законодателство.