четвъртък, 13 ноември 2014 г.

Коалиция „Десните“: Всеки популизъм в планирането на бюджета ще се окаже пагубен за държавата

Коалиция „Десните“ смята за несериозно информацията за поредната версия на актуализация за бюджет 2014 да се съдържа единствено в прессъобщение на Министерски съвет. Нито на сайта на Министерството на финансите, нито на Министерски съвет е публикувано предложението за изменение на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет за 2014 г. Отсъства и детайлен отчет за изпълнението на консолидираната фискална програма, а на публиката е предложено само описание на състоянието към края на Октомври 2014 г.

Обективно погледнато приветстваме съкращаването на почти на половина от т.нар. Инвестиционна програма на кабинета Орешарски поради сериозните подозрения за неефективност на разходите и потенциален корупционен натиск. Направени са съкращения и в разходите на някои министерства. Все пак общият бюджетен дефицит по консолидираната фискална рамка е 3,7% от прогнозирания Брутен вътрешен продукт. Този размер задължително ще вкара страната ни в процедура по свръхдефицит, което ще принуди кабинета догодина да вземе мерки за неговото намаляване. Това ще повлияе негативно на икономическата активност в България и се надяваме това да принуди правителството да реформира болните сектори в държавното управление, за да спрат през тях да изтичат неестествено количество държавни ресурси. Ще се стигне и до увеличение на държавния дълг. Новият дълг за годината е в размер на 4,5 млрд. лв. От тях 2 млрд. лв. са планирани като заем към Фонда за гарантиране на влоговете за изплащане на сумите в КТБ, но във Фонда не достигат 1,6 млрд. лв. Не е ясна съдбата на останалите 400 млн. лв. И те ли ще бъдат предоставени като заем или ще служат за резерв в случай на необходимост? Още 900 млн. лв. ще послужат за рефинансиране на дълг, който правителството изтегли, за да подкрепи друга банка, която все още не може да върне всички отпуснати средства. Не става ясно дали така се рефинансира разликата.

В крайна сметка се изправяме пред факта, че държавата е емитирала през годината нов дълг за 8,9 млрд. лева, с което той нараства до 22,5 млрд. лева или до 28,4% от БВП. Така само за една година държавният дълг се увеличава с 65,4%, което е драстично. Посочените числа рисуват една изключително трудна икономическа ситуация в страната. Служебният кабинет ни предлагаше ръст за 2015 година от 1,2%, което е два пъти повече от прогнозите на Европейската комисия. Ако управляващите решат да ни зареждат с прекален оптимизъм за 2015 година заедно с мерките, които трябва да спазваме заради процедурата по свръхдефицит ще получим натиск върху държавните финанси, което ще се отрази тежко на цялата икономическа среда. Всеки популизъм в прецизното планиране на бюджета ще се окаже пагубен. Волята за реформи в секторите, посочени подробно от Коалиция „Десните“, е задължителна и не бива да е плод на парламентарни пазарлъци и имитация пред обществото. Става дума за секторите на здравеопазването, вътрешните работи, образованието, правосъдието, социалните системи и администрацията.

Позиция на коалиция Десните