петък, 27 септември 2013 г.

ПП СИНЬО ЕДИНСТВО внесе искане до финансовия министър за информация за събраните от здравни вноски средства

На основание Закона за достъп до обществена информация, днес ПП СИНЬО ЕДИНСТВО внесе писмо до министъра на финансите Петър Чобанов с искане за информация за финансовите средства, събрани от здравните вноски на българските граждани за 2010, 2011 и 2012 г., както и за тяхното разходване. ПП СИНЬО ЕДИНСТВО също поиска и предоставяне на информация за здравно неосигурените лица към 1 септември 2013 г. и колко се осигуряват на трудов договор. От партията питат и за дълговете на държавните и общински заведения за болнична помощ и съществува ли държавна политика за погасяването им.

През 2010 година резервът на НЗОК в БНБ, като част от фискалния резерв на страната, е на стойност 1.2 милиарда лева. Очакването бе към края на годината преходният остатък, или „големият резерв“ на касата, да достигне 1.4 милиарда лева. Това са финансови средства, събрани от здравните вноски на българските граждани, които добросъвестно изпълняват своите задължения към бюджета на НЗОК и участват в солидарния модел на българската здравноосигурителна система. Правителството на ГЕРБ пренасочи събраните от здравни вноски пари за покриване на други разходи, се казва още в писмото на партията до финансовия министър.

В тази връзка и на основание на Закона за достъп до обществена информация, ПП СИНЬО ЕДИНСТВО настоява да получи отговор на следните въпроси:

  •  Каква е точната сума на средствата, събрани от здравни вноски в края на 2010 година и каква част от тях е разходвана за заплащане на здравни дейности през 2011-та и следващите години до днес?
  • Какъв е размерът на средствата, събрани от здравни вноски в края на 2010, 2011 и 2012 години и каква част от тях е използвана за финансиране на здравеопазването в България?
  • За какви цели са използвани и какви дейности са финансирани с парите от здравните вноски в „преходния остатък“, или наричан „голям резерв на НЗОК“ в БНБ?
  • Колко са здравно неосигурените български граждани към 01.09.2013 година и колко се осигуряват на трудов договор?
  • Кои дейности, различни от здравеопазване, са финансирани с пари от здравни вноски на българските граждани?
  •  Правителството на ГЕРБ за периода 2009-2013 година за какво похарчи резерва на НЗОК в БНБ и как това се отрази на финансовата стабилност на НЗОК?
  •  Какви са дълговете на лечебните заведения за болнична помощ /държавни и общински/ и има ли държавна политика за погасяването им?


Писмото до министъра на финансите беше внесено от председателя на ПП СИНЬО ЕДИНСТВО Христо Панчугов.