вторник, 11 декември 2012 г.

НС Единство е против задължителната предучилищна подготовка на 4-годишните


Ние, от НС Единство, сме силно обезпокоени от все по-ниското ниво на образование, което предлага системата на образованието в България. Статистиките показват, че голям процент от децата и младежите на България са неграмотни. Същите тези деца и младежи са предимно (над 80%) „обхванати” в системата на държавното образование. Очевидно е, че системата е в сериозна криза и въпреки многото добри намерения за нейното реформиране, тя си остава пълна с проблеми и с изключително ниска ефективност при постигане на резултати.

На фона на тези констатации, смятаме, че готвеният нов закон за образованието отново не води до реално реформиране на системата, а напротив – затвърждава статуквото и дори предизвиква нови проблеми.

Ние сме категорично против предучилищната подготовка за деца на 4 години да е ЗАДЪЛЖИТЕЛНА! Смятаме, че родителите трябва да имат право на ИЗБОР дали да си дадат детето в предучилищна група, когато то е на 4 г., или – не, съобразявайки се с неговите нужди, развитие и индивидуалност! Още повече – законът предвижда децата да бъдат задължени да тръгват на предучилищна подготовка „в годината, в която навършват 4 год.”, което означава, че обхваща и деца на 3,9г. Означава също, че под общ знаменател се слагат деца на 4,9г – ако са родени през януари и деца с година по-малки, ако са родени през декември в същата година. Една година разлика значи много на тази възраст!

Ние сме против  рестриктивния характер на закона по отношение на всякакви частни инициативи и форми за отглеждане на деца в предучилищна възраст, каквито са кооперативите. Вярваме, че родителите, които инвестират време и финанси в осигуряването на по-добри, отговарящи и съобразени с индивидуалните нужди на детето си условия, трябва да бъдат стимулирани и насърчавани. Вярваме, че това е пример за „отговорно родителство”, което трябва да се приветства, а не – да се наказва.

Затова ние настояваме, по време на разглеждането на проекта на закон за образованието на второ четене, да отпаднат текстовете за задължителността на предучилищната подготовка за 4-годишните деца и текстовете, забраняващи и  предвиждащи рестрикции за съществуването на различни частни инициативи и форми на отглеждане на деца в предучилищна възраст!