вторник, 20 август 2013 г.

СИНЬО ЕДИНСТВО предлага ротационно председателство на Реформаторския блок

Изхождайки от разбирането, че реформаторското обединение следва да е траен и единен политически субект, СИНЬО ЕДИНСТВО предлага общо политическо структуриране с гражданско участие и с ротационно председателство на всяка от партиите, участващи в блока.

Председателството да е с определен времеви мандат и да отстоява предварително обявени приоритети. Това е изпробван и доказано работещ в ЕС структурен механизъм.

Сред другите предложения на СИНЬО ЕДИНСТВО, по които има съгласие в Реформаторския блок /РБ/, са вземането на решенията с пълен консенсус и изграждането на единни регионални структури на обединението.

СИНЬО ЕДИНСТВО изпрати писмо до лидерите на партиите в РБ, в които ги пита за официалното мнение на формациите им относно важни предложения като публични заседания и обсъждания на Реформаторския блок, ролята на отделните граждани в него, създаване на единни критерии за разширяване на обединението и привличане на неправителствения сектор, формулиране на реформаторска платформа с общи оценки, принципи, ценности, визия и политики, създаване на единни механизми, гарантиращи единството и трайността на политическия субект.


СИНЬО ЕДИНСТВО смята, че това са важни теми за дебат в реформаторското обединение с оглед изясняване на неговия политически облик и разширяване на влиянието му в обществото.