сряда, 28 август 2013 г.

Неспособността на правителството да реформира КЗК го кара да прибягва до анти-пазарни мерки като затварянето на хипермаркетите през уикенда

Правителството на Пламен Орешарски е неспособно да реформира Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/, която очевидно не изпълнява задълженията си да следи и санкционира нелоялните практики на търговските вериги. Затова управляващите прибягват до анти-пазарни мерки като идеята за затваряне на хипермаркетите през уикенда. Неспособността и нежеланието на управляващото мнозинство в лицето на БСП, ДПС и Атака да променят начина на работа на КЗК показват зависимостите на правителството и стремежа му да обслужи монополите.

Зад популистката мярка, облечена в привидна загриженост за малкия и среден бизнес, както и за българските производители, които биват насилствено изтласквани от хипермаркетите, на практика се прикрива липсата на политическа воля да се създаде дългосрочна визия за развитие на малкия и семеен бизнес, върху която да се гради стратегията за устойчив растеж на българската икономика.

Според СИНЬО ЕДИНСТВО мерките, които реално ще подпомогнат собствениците на кварталните магазинчета, са свързани с облекчаване на данъчните и административните процедури, както и регистрационните режими, на които те подлежат. Тяхното основно предимство пред големите вериги е лично отношение към клиента, качествените стоки от малки и надеждни производители, гъвкавост в асортимента. Така те съществуват и до ден днешен в цяла Европа.

А за устойчиво развитие на българското производство държавата трябва активно да инвестира средства в неговата европейската конкурентноспособност чрез правилно насочване и разпределяне на евросредства, облекчаване на процедурите за ползването им и чрез създаването на независими регулаторни и контролни органи, които да подпомагат дейността на изрядните български производители.

Идеята на БСП за забрана на международните търговски вериги да упражняват дейността си през уикенда е в грубо противоречие с европейските принципи за свободен пазар и нарушава правата на потребителите. СИНЬО ЕДИНСТВО предупреждава, че мярката може да доведе страната ни до загуба на поредните международни инвеститори в лицето на големи търговски вериги, да се подложат на риск хиляди работни места, да се отнеме възможността за кариерно развитие на персонала в тях, както и възможността за почасова младежка заетост.
Екзотичната мярка ще наруши драстично и правата на потребителите, отнемайки им през уикенда възможността за свободен избор на стоки на конкурентни цени и на удобно място.

Търговските практики на големите търговски вериги са проблем, който съществува в целия ЕС и ЕК излиза със следното предложение:
„Органите за защита на конкуренцията призовават за регулаторна реформа, като изменение или отмяна на закони, затрудняващи развитието на магазини за търговия на дребно, и приемане на кодекси или на закони за справяне с нелоялните търговски практики.”

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-502_bg.htm?locale=en