сряда, 9 януари 2013 г.

Има ли политически чадър на Борисов над Найденов и Цветанов?НС Единство призовава депутатите на СК да извикат незабавно в парламента министрите Найденов и Цветанов за пълни обяснения по случая, добил известност в обществото като „Дюнигейт”.

За нас е крайно популистко и неприемливо отговорността на министъра на земеделието Мирослав Найденов, както и на вицепремиера Цветанов да бъде прикривана единствено с уволнението на двама чиновници - Изпълнителният директор на Агенцията по горите (ИАГ) Бисер Дачев и директорът на РИОСВ - Бургас.

Разкритията на гражданското общество по скандалната сделка с дюните в Несебър се разрастват. Става ясно, че има  поредица от приключили и чакащи за подпис в МЗХ преписки по отчуждаване и разпродажба без търг и конкурс на парцели в защитената зона, намиращи се в съседство със скандалните 29 дка дюни в Несебър. Единствената причина тези преписки да не бъдат подписани, е вдигналият се медиен шум заради багерите, заравняващи дюните преди дни.

Ако тази информация се потвърди, означава, че се касае за разработена цялостна схема по облагодетелстване на хора, близки до властта, с апетитни имоти на морето.

Вместо да отрича очевидната си роднинска връзка с лице, свързано с купувачите на дюните в Несебър, вицепремиерът Цветанов следва да се яви на парламентарната трибуна и да отговори: Защо ГЕРБ продължава корупционната схема на Тройната коалиция по разпродажбата на апетитни терени, след като дойде на власт именно с обещанието, че ще прекрати тази порочна практика? Функционира ли схема, покровителствана от ГЕРБ, за застрояване на защитени зони, в чии джобове отиват комисионните и ползват ли се Цветанов и Найденов с политическия чадър на премиера Борисов? Има ли отчаяна предизборна битка с всички средства на едни лобита в ГЕРБ срещу други, която се случва за сметка на интересите на българските граждани и която поставя на изпитание институциите?


Ето го и подготвеното за целта парламентарно питане от НС „Единство”:


ЧРЕЗ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ДО
Министъра на земеделието и храните
на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


АКТУАЛЕН ВЪПРОС

От Мартин Димитров Димитров и Ваньо Евгениев Шарков,
Народни представители от ПГ на Синята коалиция

На основание чл. 90, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 82, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание


ОТНОСНО: Висящи процедури по отчуждаване на земи в защитени територи в землището на гр. Несебър /м.“Кокала“ и съседни./, изключени от горския фонди и в процедура по отчуждаване без търг или конкурс, по реда чл.14 от отменения Закон за горите във връзка с пар.5 от действащия ЗГ, както и по реда на чл. 79 от действащия ЗГ


УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР,

В публикация в сайта за разследваща журналистика www.bivol.bg, към която е приложена и карта на имотите от землището на гр. Несебър, се сочи, че освен станалата скандална сделка за 29 дка изключени от горския фонд земи в землището на гр. Несебър, част от които представляват защитена територия от Натура 2000-дюни, придобити от СЛЕ Груп ЕООД, са били в ход още няколко процедури по същия ред: чрез заявявне на инвестиционно намерение по реда на отменения чл. 14 от ЗГ във вр. С пар. 5 от ПЗР от действащия ЗГ, изготвяне на подробен устройствен план и инвестиционен проект и придобиване на държавната земя БЕЗ търг или конкурс от заинтересованото лице. Сред цитираните имена на потенциални „инвеститори“ се открояват тези на г-н Борислав Михайлов (за 7дка), арх. Калин Тихолов, дружеството Крим 2002 ООД и др. Допълнително, в публикацията се сочи, че дружеството СЛЕ Груп ЕООД е имало и втора процедура за придобиване на земи от горския фонд, заявени обаче ПРЕЗ 2011г.


Във връзка с гореизложеното, моля,
Уважаеми г-н Министър,
да отговорите на следните въпроси:

1.   Колко са висящите и колко - финализираните процедури за изваждане на държавна земя от горския фонд в землището на гр. Несебър и придобиване от заинтересован(о)и лиц(е)а БЕЗ търг или конкурс, по реда на отмения ЗГ, във вр. с пар.5 от ПЗР от действащия ЗГ?Кои лица са придобили тези имоти и срещу заплащането на каква цена?
2.     Колко са висящите и колко – финализираните процедури за изваждане на държавна земя от горския фонд в землището на гр. Несебър и придобиването  от заинтересован(о)и лиц(е)а БЕЗ търг или конкурс, пo реда на чл. 79 от действащия ЗГ? Кои лица са придобили тези имоти и срещу заплащането на каква цена?
3.    Каква част от имотите по т.1 и т.2 по-горе попадат изцяло или частично в защитени територии от Натура 2000, в това число и дюни?
4.       КОЙ е подписал заповедите от страна на МЗХ за прехвърляне на собствеността върху тези имоти?