четвъртък, 14 февруари 2013 г.

НС Единство организира мирна демонстрация пред сградата на президентството срещу задължителната предучилищна подготовка на 4-годишнитеНа 19 февруари от 13.30 ч. пред сградата на президенството ще се проведе мирна демонстрация в подкрепа на искането за налагане на вето върху закона за предучилищното и училищното образование.

Поводът е паралелната среща на представители на НС Единство, на родителски и граждански организации с президента на републиката Росен Плевнелиев. Те ще изложат пред него аргументите си против въвеждането на задължителна предучилищна подготовка за 4-годишните и ще поискат налагане на вето върху закона за предучилищното и училищното образование.

Искането за вето е подкрепено от над  50 граждански организации и от близо 8000 души в социалните мрежи.

Мирната демонстрация е пореден опит от страна на родители и гражданско общество да потърсят цивилизован диалог, този път с президента на републиката. Всички опити до момента за провеждането на подобен диалог с авторите на закона, представителите на МОМН и със защитниците на задължителната предучилищна подготовка сред народните представители на ГЕРБ и АТАКА срещнаха скандален отпор и този текст бе утвърден и на второ четене. 

От НС Единство не веднъж изразихме притеснението си от начина, по който се  изготвят подобни закони и законови нововъведения. Смятаме, че образованието е сфера с особено голям обществен интерес, тя засяга най-скъпото за българите – техните деца. Затова смятаме, че приемането „на инат” при явно обществено неодобрение и несъгласие на подобни законови мерки е напълно недопустимо в една демократична държава.

Убедени сме, че задължителният характер на предучилищната подготовка трябва да отпадне, защото:

1.       Според Конституцията на България, чл. 53, ал.2, училищното, а не – предучилищното обучение е задължително! 

2.       Според Конвенцията за правата на детето на ООН, чл. 5  “Държавите - страни по Конвенцията, зачитат отговорностите, правата и задълженията на родителите ... да осигуряват по начин, съответстващ на развитието на способностите на детето, подходящи насоки и ръководство в упражняването от него на правата, признати в тази Конвенция”.

3.       Задължителната предучилищна подготовка от годината на навършване на 4-годишна възраст не присъства  в нито един от основните национални стратегически документи за развитието на образованието.

4.       Нито един европейски документ не изисква въвеждане на задължителна предучилищна подготовка за децата на 3 и 4 години.

5.       Ангажиментът на държавата е да осигури МЕСТА в официални детски заведения за поне 90% от децата между 3 г. и възрастта за започване на задължително училищно образование, а не – да ЗАДЪЛЖИ децата на 3 и 4 год.  да посещават тези заведения, както става ясно от споразумението  на Европейския съвет в Барселона през 2010 г.

6.       Усилията в ранно обучение биха били напразни, ако не може да се разчита на качествено начално и средно образование според Резолюцията на ЕП от 2011 г. Проблемите на нашата нереформирана и неефективна образователна система не може да бъдат разрешени чрез принудително разширяване на нейния обхват.

7.       Редица изследвания показват, че в тази ранна възраст нормалното развитие на децата се гради по-скоро чрез индивидуална работа и лично внимание, отколкото чрез колективизация.

8.       Задължителното образование в европейските държави започва най-често от 6 години. Едва в 3 страни и в няколко кантона на Швейцария държавното образование започва на 4 год., като в нито една от тези страни държавното, или одобреното от държавата образование, не е безалтернативно. Родителите могат да изберат различно от държавното образование.

9.       Европейските  практики в обучение в ранна детска възраст са съобразени с важността на съотношението между учител/деца. Групите в детските градини в големите градове в България са по 28-30 и повече деца с един възпитател и един помощник, докато в Европа максимумът за деца под 4 год. е 1/8 или 1/10, при групи между 15 и 20 деца.

10.    Няма осигурено финансиране за въвеждане на задължителна предучилищна за 4 годишните.