понеделник, 18 февруари 2013 г.

ДСБ и Единство искат програмно правителство


Извънредна съвместна пресконференция на ДСБ и Национален съюз Единство в парламента. Обединението предлага декларация за преодоляване на социалната криза, която да бъде приета от 41 - то Народно събрание:

ДЕКЛАРАЦИЯ НА 41-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
за преодоляването на социалната криза

Народното събрание обявява волята си да реши кризата със следните действия:

1. Парламентарните партии декларират отказ от партизиране и употреба на протестите на гражданите.

2. Министър-председателят подава оставка на кабинета.

3. Парламентарните групи формулират своите реално изпълними управленски решения срещу всяка злоупотреба на монополите.

4. Парламентът избира експертно програмно правителство, което да приложи съгласувания пакет от законодателни промени за защита на потребителите от злоупотребите на монополите.

Конкретните предложения на ДСБ и Единство са следните:

1. Икономическите министри и всички контролни органи да предложат нови европейски правила за пряка защита на потребителите от злоупотребите с господстващо положение и за драстично санкциониране на нарушителите. Народното събрание да задължи със съответните закони министрите и контролните органи да защитават конкуренцията и потребителите. Приемане на предложения от нас ЗИД на Закона за защита на конкуренцията.

2. Пълна смяна на съставите на всички контролни органи. Назначаване на нови ръководства от Народното събрание с право да бъдат отзовавани при несправяне с възложените им функции.

3. Промяна на методиката за образуване на цените на електроенергията, която:

- изключва признаването на кражбите като разход;

- нормира загубите по мрежата съобразно европейската практика;

- не признава разходите за доставки без обществени поръчки;

4. Създаване на енергийна борса за свободно предлагане на електроенергия за фирмите; цените за домакинствата остават в регулация от контролните органи.

5. Задължаване на доставчиците да предлагат електро и топлоенергия, отговаряща на стандарта.

6. Промяна на изкупуването на електроенергия от производителите в зависимост от предлаганите от тях цени.