четвъртък, 13 юни 2013 г.

Комисията по хазарта работи за монопола

Политическа позиция на Националното ръководство на ПП Синьо единство

С решение от 13.06.2013 г. Държавната комисия по хазарта обяви забранителен списък с 22 домейна за спортни залагания, достъпът до които скоро трябва да бъде ограничен. Причина за това е липсата на лиценз за дейността им в България. Към настоящия момент лицензирани да организират залози върху спортни събития в България са три компании - Българският спортен тотализатор, "Еврофутбол" и "Евробет". Последните две са свързани с Васил Божков. И трите дружества са офлайн оператори.

Теоретично това решение следва логиката на Закона за хазарта, приет от 41-то Народно събрание, но на практика Държавната комисия по хазарта вече повече от година не успява да създаде критерии за легална регистрация на желаещите да организират залагания в интернет, въпреки официално заявен интерес от няколко международни онлайн букмейкърски фирми. Липсата на наредба към закона, която да определя условията за този тип хазартна дейност практически прави невъзможно издаването на съответен лиценз.

Смятаме, че всяка една регулаторна рамка трябва да създава еднакви равни правила за всички участници на пазара, а не да фаворизира отделни кръгове и да създава изкуствени монополи. Очевидно нашата констатация, че новосъздаденото правителство на Коалиция за България, ДПС и Атака обслужва на квотен принцип икономически кръгове, се потвърждава още с първите му конкретни законодателни предложения.