вторник, 25 юни 2013 г.

Разговорите за единна десница да се провеждат в общи срещи и да бъдат публични

Националното ръководство на СИНЬО ЕДИНСТВО приветства усилията за създаване на единна десница в отговор на големите очаквания на десните хора в България.

Предвид динамичната политическа ситуация в страната, СИНЬО ЕДИНСТВО смята, че това е наша приоритетна задача и е време процесът по изграждане на единната десница да мине от фазата на изразената политическа воля към конкретни действия.

В тази връзка СИНЬО ЕДИНСТВО заявява, че ще участва само в общи срещи за структуриране на единна десница и предлага тези срещи да се излъчват на живо.

Нужен е публичен дебат, на който всяка партия да представи вижданията си, да се формулира Обща платформа с общи оценки, принципи и цели, за да се избегнат всички грешки на разделението от последните години.

Смятаме, че отговорността пред десните избиратели ни задължава да проведем разговорите прозрачно, без сепариране, без уговорки по двойки и без предварително подготвени политически конструкции.


Обществата на десните хора в интернет и социалните мрежи са изключително чувствителни по отношение на процеса. Затова СИНЬО ЕДИНСТВО смята, че единната десница трябва да се структурира наживо, пред очите на хората и те да бъдат коректив на всички наши действия.