сряда, 9 октомври 2013 г.

Правителството да подобри координацията между институциите за кризата с бежанците

Позиция на ПП СИНЬО ЕДИНСТВО

Българското правителство реагира с хаотични и забавени действия на проблема със сирийските бежанци. Това важи и за начина, по който страната ни използва европейските средства за решаване на подобни кризи. Необходима е по-добра координация между институциите, включително свикване на Консултативен съвет за национална сигурност, както и да се набележат конкретни мерки за справяне с кризата със сирийските бежанци, като се отчита опасността за дългосрочност на проблема. Нужно е правителството да изготви конкретен план и да настоява за отпускане на средства от Европейския фонд за бежанци и миграция, чиято стойност за следващия програмен период (2014-2020) възлиза на 3.8 млрд. евро. Фондът покрива дейности като техническа помощ, подобряване на условията в центровате за бежанци, нови центрове, допълнителни социални разходи, предназначени за бежанци, и разходи по реалокация.

В краткосрочен план трябва да се пренасочат неусвоени средства от Европейския социален фонд до края на тази година, за да се финансират текущи дейности, свързани с настаняването на бежанците.

България трябва да конкретизира квота за бежанци и хора, получаващи убежище, спрямо капацитета на страната и да си сътрудничи с държавите-членки на ЕС, Международната организация по миграция и Върховния комисариат на ООН за бежанците по реалокацията им над тази квота.