четвъртък, 31 октомври 2013 г.

Станислав Благов: На общините трябва да се даде възможност да организират собствени приходи, а не да разчитат на милостиня

Станислав Благов, кмет на община Свищов, в интервю за предаването „Добро утро, България” на Радио „Фокус”

Водещ: Господин Благов, една голяма част от параметрите на Бюджет 2014 година вече детайлно бяха обсъдени от икономисти и политици. Ще даде ли този бюджет глътка въздух на общините, според Вас?

Станислав Благов: Аз не мога да кажа дали ще даде глътка въздух. Винаги всяко правителство изтъква, че основен приоритет по отношение на бюджета са местните власти, а всъщност от 2002-2003 година насам процесите към бюджета за местните власти не са много добри. И нещо повече – бих казал, че средствата като цяло, като държавни трансфери, не се завишават. Освен всичко останало това, което трябва да кажем е, че основният проблем на бюджетите, на местните бюджети в България, е свързан с този прословут процес за децентрализация. Тези бюджети, които и в момента също се представят на местните власти по една или друга степен, правят общините зависими от централната власт и от трансферите на централния бюджет, което по същество е грешна философия и това би трябвало да се променя. 

Заделени били средства за възможности за кандидатстване от европейските фондове, или проекти по европейските фондове. Аз си мисля, че правилният начин е възможности и организиране на собствени приходи и чрез тези собствени приходи да можем ние да кандидатстваме към европейските фондове. Това е нещото, което мисля, че трябва да бъде изтъквано, към което трябва да се стремим ние, като представители на местното самоуправление. А да очакваме постоянно като милостиня какви трансфери да ни се спускат, а всъщност тези трансфери са генерирани средства в общините. Така че трябва да се намери един справедлив начин във времето, за да може тези средства да се генерират и да се разходват оттам, откъдето се създават, тоест при местните общности. Това е основното, което трябва да бъде направено, а струва ми се, че чрез този бюджет това не се постига. 

Водещ: Ето сега обаче финансовият министър обещава парите за делегирани от държавната дейност да нараснат с 46,5 милиона лева и 10 милиона лева повече за изграждане на общински пътища и 10 милиона също за капиталови разходи. 

Станислав Благов: Обещания. Аз имам конкретните цифри за нашата община. За делегирана дейност или допълваща субсидия, тази, която всъщност се отнася към делегираните от държавата дейности за 2013 година са били 8,867 милиона, за 2014 година са 8,807 милиона – какво е нарастването? Според мен е падане. Обяснението е, че падат натурални показатели и всичко останало. Освен това има един буфер, който държавата заделя, поне това беше при първоначалното обсъждане на бюджета. И всъщност за нашата община тези средства, които ще бъдат заделени евентуално ще бъдат представени в края на годината или в последното тримесечие ще бъдат в размер на 500 и няколко хиляди лева, или това представлява един значителен процент от общия бюджет на общината, който е 17 милиона. Спомняме си във времето, че имаше такова заделяне на средства, и които в крайна сметка не се предоставиха на общините. Убеден съм, че предстоящата 2014-а ще бъде пак същото, тези средства пак няма да бъдат предоставени. Така че има едно изкуствено намаляване на средствата, което за нас е притеснение. Този дебат, който предстои в пленарна зала при приемането на бюджета, трябва да бъде много сериозен и тук вече е ролята на депутатите в България, не да си играят на парламентарни игрички, а да помислят за хората по общините и да бъдат много активни в тази посока. Защото ето това е един сериозен проблем, за който трябва да има много сериозен дебат в парламента, за да могат хората, за да могат гражданите на тази наша страна да бъдат ангажирани чрез този дебат.

Водещ: Наскоро бяха приети промени в Закона за местните данъци. Как тези промени ще повлияят на общинските приходи – ще има ли спад или увеличение?

Станислав Благов: Наблюдението през последните няколко години показва, че местните общности изградиха капацитет, който даде възможност без да бъдат увеличавани ставките на местните данъци, макар да имаме право на това местните власти абсолютната сума и обемите на средствата получавани от местните, условно, данъчни приходи да се покачват. Това е също един процес към децентрализация. Това означава, че при една адекватна промяна на законовите основания, местните общности ще успеят и местните общини ще успеят да генерират много повече приходи в консолидирания бюджет на България въобще, като цяло. Ето това е същността на нещата, това е философията на този процес, който трябва да бъде реализиран. Другото, което трябва да бъде отчетено, че в следствие на икономическата криза инвестиционните интереси на различни инвеститори стихнаха в България и оттам средствата, с които всеки един общински бюджет се балансира от приходи от собственост, също стихна. Така че, ако се направи един прецизен анализ на собствените приходи, не само от данъчните, а от собствености ще се види, че в общия бюджет на българските общини приходът е много малък. Всъщност не такъв, какъвто е желан и какъвто предполага съфинансиране на средства от местните бюджети към реализирането на европейските проекти. И ако до миналата година или по-миналата година такава възможност имаше, всъщност от натрупани средства от сметките на бюджетите и от генериране, трябва да признаем, за сметка на неразплатени разходи, за да може да се обслужат в крайна сметка проектите на европейските структурни фондове, които общините реализират, то аз се опасявам, че през 2014 година това нещо няма да може да се организира от общините. Защото впрочем това, което трябва да знаят и вашите слушатели е, че голяма част от крупните проекти на общините като изграждане на пречиствателни станции за отпадни води, като изграждане на регионални сметища предстоят да бъдат израждани точни в 2014 година. И ако такъв финансов ресурс не се подсигури от общините, за да може да се организира и основното финансиране, и съфинансирането по проектите, то голяма част от общините, които и без това са в много тежко състояние ще бъдат във финансов колапс. 

Източник: Радио Фокус