вторник, 29 октомври 2013 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ

ПП СИНЬО ЕДИНСТВО приветства искането на студентите, които окупираха СУ „Св. Климент Охридски”, за провеждане на публичен и прозрачен дебат по основните морални теми в обществото.

Дни наред чуваме, че принципно студентите са прави, но това не е нито времето, нито мястото, нито начинът. Ние, от СИНЬО ЕДИНСТВО, настояваме, че време не остана; че мястото за провеждане на наболели обществени дебати е именно университетът като духовно средище и че това е методът на младите- искрен и дързък.

Смятаме, че най-важният дебат в обществото в момента е дебатът за отстояване на европейското настояще и бъдеще на България, за принципите и ценностите на европейския български човек, за цената на европейската цивилизационна ориентация на страната. Виждаме, че е нарушен единственият обществен консенсус на последните 15 години- консенсусът по отношение на демократичното европейско развитие на България. Основната разделителна линия днес минава между граждани, организации и партии, които са готови да проиграят с популистка лекота европейския ни път и такива, които са реформаторски настроени и последователни в отстояването му.

Заставайки твърдо зад разбирането, че мафията в политиката, задкулисието и нечестните сделки се борят единствено със силни институции и с публичност, ние подкрепяме условията, които студентите поставят, за да участват в публичен диалог: дебатът да се провежда на територията на университета, да бъде пред включени камери и негов модератор да е националният омбудсман Константин Пенчев. 

ПП СИНЬО ЕДИНСТВО единство нееднократно е заявявала позицията си за прозрачност в политиката чрез провеждане на публичен диалог и изразяване на публични аргументи. Смятаме, че студентската позиция е достойна за уважение. Подкрепяме аргументите им за морал, чистота, законност, почтеност и компетентност в управлението, за доверие в институциите, за защита на демократичните устои на държавата.

Вярваме, че тяхната най- голяма сила е в техните аргументи.