вторник, 18 февруари 2014 г.

ПП СИНЬО ЕДИНСТВО – Район Южен - Централен категорично осъжда и не приема опитите за намеса във вътрешните работи на страната ни от официален дипломатически представител на Република Турция у нас

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

Ние, членовете и ръководството на ПП СИНЬО ЕДИНСТВО от Район Южен - Централен категорично не приемаме и се противопоставяме на откровено назидателния тон и ултимативно искане от страна на генералния консул на Република Турция в Пловдив г-н Шенер Джебеджи, с което се иска отмяна на приетата и гласувана от Общински съвети в района Декларация с искане за извинение от страна на официалните турски власти за жертвите от Илинденско – Преображенското въстание.

ПП СИНЬО ЕДИНСТВО от район Южен - Централен намира направените от генералния консул искания за силно обезпокоителни и противоречащи - както на статута му, така и на официалните дипломатически правила. Този акт е категорично неприемлив, още повече, че е адресиран до органи на местно самоуправление на суверенна държава, която е пълноправен член на Европейския съюз.

Ние членовете на ПП СИНЬО ЕДИНСТВО твърдо настояваме да се спре всякаква неподходяща намеса във вътрешните работи на страната ни от официален дипломатически представител на Република Турция у нас, не приемаме по никакъв начин за нормални ултимативните искания към суверенните представители на българските граждани и считаме, че жертвите дадени за свободата на България заслужават необходимото уважение и почит.


Припомняме, че според официални данни, в резултат от потушаването на Илинденско – Преображенското въстание са загинали 994 въстаници, има опожарени 201 села, в тях са изпепелени 12 440 къщи, 4 694 са избити, изклани и живи изгорени мъже, жени и деца от мирното население, 3 122 жени са изнасилени, а 176 пленени. 70 835 души са прогонени от домовете им, а 30 000 души принудително бягат в България.

Пролятата кръв за едно от най-важните и универсалните човешки права- правото на свободно определяне на националността, всякога заслужава уважение и трябва да бъде почитана по подходящ начин. Бъдните поколения не са забравили и няма да забравят героизма проявен от дедите им за правото им да се определят като българи и да живеят свободно.

По повод исканията за възстановяване на имоти, принадлежащи на мюсюлманското изповедание, считаме, че моментът на завеждане на тези дела не е избран случайно и определени среди се стремят да насаждат етническа нетърпимост в традиционно толерантни към различните вери региони. Ние вярваме в мъдростта и справедливостта на българската съдебна система, която освен буквалното прилагане на закона ще се съобрази и с обективната действителност, с обществените нагласи и ще постанови справедливи решения.

Ние, представителите на ПП СИНЬО ЕДИНСТВО заставаме твърдо зад правото на свободно определяне на верската и етническа принадлежност на всеки български гражданин. Ние сме против всякакви ксенофобски прояви, твърдо сме за прилагане на върховенството на закона и липсата на насилие към всички български граждани. Всеки има право свободно да изразява мнението си, като спазва демократичното право и на отсрещният да прави свободно това. Толерантността винаги е била основна черта на нашето гражданско общество и ние се убедени, че това трябва да остане така.

Костадин Шанков – зам.председател на ПП“СИНЬО ЕДИНСТВО“ и председател на Общинската организация в Пловдив
адв. Янко Радунчев – председател на Областния координационен съвет – Пловдив.
Доц.Мирослав Стефанов – председател на Областен координационен съвет – Ст.Загора
Любка Иванова – председател на Общинската организация в Стара Загора
Иван Костадинов - председател на Областния координационен съвет – Хасково
Костадин Маринов - председател на Областния координационен съвет – Смолян
Динко Моллов - председател на Областния координационен съвет – Кърджали
Митко Спасов – председател на Общинския съвет на Общинската организация в Кирково