петък, 1 ноември 2013 г.

Надежда Нейнски е сред най-активните и разпознаваеми български евродепутати

Надежда Нейнски, Ивайло Калфин и Илияна Йотова са тримата български евродепутати, направили най-много за страната си, показва изследването. Най-разпознаваем е Ивайло Калфин от ПЕС. 54 % от респондентите са го посочили  при спонтанен отговор на въпроса, следван от Надежда Нейнски от ЕНП – 37 %, Илияна Йотова от групата на социалистите и демократите – 33 %, Антония Първанова от групата на либералите и демократите – 32 %, и Слави Бинев, група „Европа на свободата и демокрацията“ - 29 %.

За всеки десети респондент най-добрият български евродепутат е жена, като Надежда Нейнски и Илияна Йотова са с изравнени позиции (по 10 %).

Проучването показва също видим ръст на потреблението на социални медии в България, като на този етап делът на ползващите социални медии, за да общуват с евродепутатите, е само 2 %. И по този показател, най-много от запитаните, декларират, че общуват чрез социални медии с Надежда Нейнски и Ивайло Калфин – по 16 000 пълнолетни граждани. Следват четирима евродепутати с двойно по-нисък резултат: Антония Първанова, Илияна Йотова, Светослав Малинов от групата на ЕНП, и Слави Бинев.

Почти седем години след като страната стана член на ЕС, заинтересоваността на българите от работата на европейските институции е останала сравнително висока. В същото време тяхната самооценка доколко са информирани - например за Европейския парламент, вече е много по-критична.


Докато 61 % от анкетираните проявяват в една или друга степен интерес към работата на европейските институции (36% изобщо не се интересуват), почти също такъв процент – 59 на сто, декларират, че са ниско информирани за Европейския парламент – най-демократичния орган в ЕС. Средна степен на информираност посочват 24 %, а висока - 6 %. 

Почти 60 % от българите знаят кой е председател на Европейската комисия (Жозе Мануел Барозу). Доста по-слаба е информираността за председателя на Европейския парламет (Мартин Шулц) – правилен отговор са дали 22 %.

Очаквано телевизията се оказва водещата медия за информираността за работата на ЕП и другите институции на ЕС – за 71 % от анкетираните. На голяма дистанция следват вестниците и радиото – 21 % и съотв. 13 %. На четвърто място са разговорите с близки хора – 10 %. Едва на пето и шесто място се нареждат онлайн медиите и социалните мрежи със стойности съответно от шест и пет процента. От тези, които се информират за ЕС от социалните мрежи, най-много ползват фейсбук профилите на българските евродепутати.