вторник, 14 януари 2014 г.

Декларация от членове и координатори на НС ЕдинствоДЕКЛАРАЦИЯ

от регионалните координатори на Сдружение “Национален съюз Единство”
членове на Сдружение “Национален съюз Единство”


Ние, членовете и регионалните координатори на сдружение "Национален съюз Единство" отказваме да изпълняваме ангажиментите към Реформаторски блок, поети от наше име от адв. Петър Славов и Мартин Димитров. Подписаното от тях  споразумение между сдружението и ДСБ, одобрено и от Реформаторски блок, е нелегитимно.
Никой от нас не е упълномощавал председателя или отделни членове на сдружението на заседание на Общо събрание или на УС да подписват каквито и да било документи, свързани с политическо представителство и пряко участие в политическите процеси, описани в споразумението. Никой от нас не е уведомяван или консултиран за подписването на това споразумение. Решението не е взето по предвидения от Устава ред. То представлява самоволен акт на двама човека, който цели единствено политическото им изтъргуване в Реформаторския блок за сметка на членовете на сдружението. Това е грубо погазване както на Устава на нашата организация, така и на правилата при вземане на решения и функциониране на сдружението.
Едноличните и користни действия на председателя Петър Славов и Мартин Димитров узурпират сдружението и са категорично неприемливи за огромното мнозинство от членовете му.
От името на сдружението в публичното пространство се заемат недопустими позиции, в които се коментират преговорите с Реформаторски блок, в които е участвала партия „Синьо единство“, не сдружението. Провеждат се нелегитимни заседания на УС на сдружението, с липсата на кворум се подменят решения от председателя и грубо се погазва българското законодателство, според което гражданска организация не може да представлява политическа партия, още по-малко да я замени.
С настоящата декларация заявяваме възмущението си от опита да бъдем вкарани в нечистоплътна политическа игра и считаме, че са  налице действия, уронващи престижа на нащата организация, както и злоупотреба с нашето доверие и нашите имена. Няма да допуснем нечии опити за лична политическа кариера да бъдат представени като „съхранение на единството“. Това е обслужване на ПОЛИТИКАТА НА ПОДМЯНАТА – подмяна на политическа партия с гражданско сдружение, подмяна на общи цели с лични амбиции, подмяна на десницата с центристки проект.
Ние, членовете и регионалните координатори на Национален съюз Единство сме и членове на ПП Синьо единство и стоим категорично зад решението на ПП Синьо единство да не подпише политическо споразумение с Реформаторския блок. Напълно подкрепяме позициите на партията, в които се изразява възмущение от съпричастността на Реформаторския блок към политиката на подмяна и погазване на елементарни правила на фона на всички претенции на Реформаторския блок да бъде новият политически проект, който ще спазва правила и ще покаже различен морал.

В тази връзка и с оглед на злоупотребата с името на сдружението, ние, членовете и регионалните координатори на Национален съюз Единство НАСТОЯВАМЕ за:

1.                 Оставките на председателя на сдружението Петър Славов, зам-председателите Гергана Николова и Александра Боджова, както и оттеглянето от сдружението на Мартин Димитров.

2.                 Незабавно свикване на заседание на Управителния съвет на сдружението от останалите петима члена на Управителния съвет- Христо Панчугов, Маргарита Бойчева, Александър Маджиров, Емил Йорданов и Димитър Иванов с цел избор на нов председател

3.                 Денонсиране на споразумението  на Национален съюз Единство с ДСБ и Реформаторски блок и незабавно прекратяване на ползването на името на сдружението в публичните изяви на Реформаторски блок

          4. След изпълнение на т. 1, 2 и 3, петимата членове на УС на сдружението – Христо Панчугов, Емил Йорданов, Александър Маджиров, Маргарита Бойчева и Димитър Иванов, като мнозинство в УС на НС Единство да свикат Извънредно отчетно – изборно общо събрание с цел попълване състава на Управителния съвет и провеждане на дебат за бъдещето на Сдружение „Национален съюз Единство”


Изготвили и подкрепили декларацията: 


Васил Папазов, Габрово

Айрин Алик, София

Ергин Емин, София

Димитър Баръмов, София

Светлана Георгиева, координатор Свищов

Иглика Бончева, Пловдив

Валентин Станев, Пловдив

Марина Вълкова, Габрово

Мирослав Цанев, Трявна

Евгения Стоянова, Дряново

Веселин Василев, Севлиево 

Мирослав Стефанов, координатор Стара Загора- област

Любка Иванова, координатор Стара Загора

Елена Димитрова, Благоевград

Костадин Шанков, координатор, Пловдив

Янко Радунчев, координатор Пловдив област

Драгомир Драгомиров, координатор Перник- област

Николай Драгомиров, координатор Перник

Борислав Бояджиев, Ивайловград

Румяна Йорданова, Велико Търново

Лиляна Славчева-Велико Търново

Виолета Монова- Велико Търново

Нина Иванова - Велико Търново 

Красимир Порязов, координатор Казанлък

Живко Иванов, Стара Загора

Десислав Тенев, Стара Загора

Даниел Проданов, Стара Загора

Иван Дочев, координатор Хасково област

Калина Прокопиева, Горна Оряховица

Милена Михайлова, София

Боян Семерджиев, София,

Любомир Стефанов, София

Митко Спасов, координатор Кърджали област

Марияна Ковачева, София

Йордан Парушев, Бургас

Мария Димова Петрова, Стара Загора

Антоний Жоров Тодоров, Стара Загора

Стоян Донев Хаджидонев, Стара Загора

Юлиана Борисова, Стара Загора

Минка Иванова Жекова, Стара Загора

Жеко Иванов Жеков, Стара Загора

Радослав Димитров Тенев, Стара Загора

Вълка Русева Митева, Стара Загора

Димитър Иванов Димитров, Нова Загора, обл. Сливен

Михайл Димитров Михайлов, Нова Загора, обл. Сливен

Георги Милков Иванов, Нова Загора, обл. Сливен

Росен Динев Калчев, Нова Загора, обл. Сливен

Екатерина Кокушина, София

Цветослав Руменов Христов, Враца

Александър Георгиев, координатор Плевен област

Стефан Ганев, Плевен

Христо Балабанов, координатор Смолян област

Ваня Зарова, координатор Габрово


Мехмед Саидходжа, Асеновград

Сабри Чобан, Асеновград

Илко Искренов, Бяла Слатина

д-р Георги Петров, Пловдив

Нигяр Емин, София

Ахмед Науманов, Търговище

Нигяр Осман, Разград

Сюлейман Ени, Разград

Славей Младенов, Мездра

Подкрепата за декларацията от членове и координатори на Национален съюз Единство продължава.