петък, 12 септември 2014 г.

Водачът на ДЕСНИТЕ в Русе Драгомир Драгомиров участва в срещата на коалицията с Национално представителни организации на хората с увреждания

Водачът на ДЕСНИТЕ в Русе и зам председател на СИНЬО ЕДИНСТВО Драгомир Драгомиров участва днес в срещата на коалицията между Национално представителни организации на и за хората с увреждания заедно с председателя на коалицията д-р Илко Семерджиев, Жаклин Толева, председател на Български демократически форум и Деница Сачева от гражданската квота. На кръглата маса бяха обсъдени проблемите на хора с увреждания в сферата на образованието, трудовата заетост и здравеопазването. Коалиция представи и своите решения и план относно повдигнатите проблеми.
“Предлагаме нововъведената в България материя свързана с дигиталната икономика. Този тип икономика би дал огромна възможност на държавата да се занимава с това, как да достави ефективна публична услуга на всеки. Достъп до информация, за която не е нужно да се ходи до здравното заведение. Ако ние наистина получим доверие, още първата година от мандата си, ще направим закон за правата и задълженията на пациента.“ каза Илко Семерджиев.
“Дигиталната икономика е една част от решението на проблемите с трудовата заетост на хората с проблеми. Това, което ние предлагаме по отношение на социалната политика са две сериозни промени- едната е да се раздели министерството на труда от социалната политика. Тоест министерството на труда и индустриалните отношения да третира индустриалните отношения и проблемите на трудовото законодателство в пряка връзка с икономиката и образованието, а министерството на социалната политика да бъде насочено към подкрепата на талантите, на възможностите на хората да се интегрират по- бързо в обществото. Предлагаме да се създаде програма “Децата на България”, по отношение на това, че семействата са тези, които имат нужда от подкрепа.“ каза Деница Сачева.


„Десните партии се интересуват от овластяването на човека. Държавата би трябвало да осигурява системи за сигурност, а не да осигурява системи за заробване на тези хора. Системата за социално подпомагане е може би една от най- големите системи за манипулиране на вота. Ние искаме да работим за качествена политика и качествено управление. От качеството на политиката зависи всичко надолу по веригата.“ коментира Деница Сачева.