събота, 13 септември 2014 г.

Христо Панчугов: ДЕСНИТЕ настояваме за създаването на държавна агенция „Гражданска защита“, подчинена на МС

По повод започналата предизборна кампания за избор на народни представители за 43-тото Народно събрание, вчера в ефира на БНТ 2 се проведе диспут  на тема „Взаимодействие между държавната и местната власт при бедствия“. 
Всеки от участниците разполагаше със седем минути общо за отговор на въпросите.  Представител на коалиция „Десните”  беше  Христо Панчугов.  Като ключов проблем той посочи необмислените промени,  които се правят без сериозен анализ като например сливането на Гражданска защита с МВР.  Основно следсвие от сливането на двете структури е липсата на координиращо звено,  което би обединило усилията на всички – неправителствени организации, институции, доброволци.  А липсата на координация от своя страна води до хаос,  който е пагубен в кризисни ситуации. „Категорично заставаме зад идеята да бъде създадена държавна агенция Гражданска защита директно подчинена на Министерски съвет с много ясно разпределена структура,  с основно задължение да координира и да обучи необходимите експерти,  за да бъдат преодолявани  и  предотвратявани всички  бедствия и  последиците от тях” - заяви г-н Панчугов.  Като основен проблем той посочи страхът от поемане на отговорност.  Ако на чиновници, специалисти  и  експерти се създадат условия да си вършат работата, само тагава ще имат резултат усилията им. „Това трябва да е една от основните задачи в българската политика, за да има смисъл да се говори за държавност”  категоричен беше представителят на „Десните”.

Христо Панчугов  сподели  и  причината за създаване на коалицията,  а именно да се съберат хората с нужния опит,  които са доказали,  че могат да носят отговорност  и  да им се даде възможност да променят България в положителна посока.  Основна цел на бъдищия Парламент трябва да е намирането на нужния механизъм във всяка една сфера,  за да се върне институциалността в България,  което ще попречи на масовата некомпетентност и безхаберие.  Като конкретни мерки, Христо Панчугов посочи - създаване на агенция Гражданска защита,  която да бъде децентрализирана структура със специализирани звена. Най- важното е да се върне доверието на българския гражданин в политиката.