понеделник, 15 септември 2014 г.

Христо Панчугов във Варна: Прекратяването на войната между еколозите и бизнеса е ключов фактор за развитието на круизния туризъм

Водачът на Варненската листа на коалиция ДЕСНИТЕ Христо Панчугов участва  в кампанията  „Чудесата на България“, организирана от в.“Стандарт“. Основната тема на дискусията във Варна беше как да се привлече круизния туризъм в страната. Като конкретни мерки председателят на Синьо единство и водач на ДЕСНИТЕ в морската столица посочи преодоляването на сезоността в отрасъла чрез създаване на ефективна стратегия за развитие на човешките ресурси в сектора. Важно е да се подобри и инфраструктурата,  да се предлага по-високо обслужване на туристите.
Решенията според ДЕСНИТЕ са: създаване на програма за квалификация на кадрите, като се даде възможност на бизнеса да участва във взимането на ключови решения по отношение на образованието в сектора, което, от своя страна, трябва да е ориентирано повече практически. Необходимо е  рекламата на България  да се извади от сферата на обществените поръчки.

Прекратяването на войната между еколозите и бизнеса също бе посочено като  ключов момент. В тази връзка  Христо Панчугов посочи, че законодателството гарантира достатъчно защити. От коалиция ДЕСНИТЕ предлагат процедурите да са публични, с което да се гарантира на гражданите, че няма да бъде заобиколен законът.