четвъртък, 25 септември 2014 г.

Христо Панчугов: Демокрафската криза е следствие от икономическата криза и от кризата на ценностите

Демографската криза е симптом в следствие на икономическата криза и кризата на ценностите в обществото.  Тя е резултат от липсата на лична сигурност по отношение на здравеопазването, на образованието и на плановете  за бъдещето.  Ние трябва ясно да адресираме тези проблеми и чак тогава може да започнем да говорим за изход от демографската криза. Това каза водачът на ДЕСНИТЕ в Габрово и председател на СИНЬО ЕДИНСТВО Христо Панчугов в местен дебат, който се проведе в залата на общината в града.

Панчугов подчерта, че ДЕСНИТЕ са заложили в програмата си  три приоритетни области, които трябва да бъдат реформирани изцяло: здравеопазването,  образованието и създаването на условия за икономически растеж, които да дадат възможност за истинска социална политика.
Тя не трябва да е основана на раздаването на помощи, които да държат хората умишлено бедни, а да се наблегне на превантивна социална политика, смята Панчугов.

Той обърна внимание и на необходимостта да се смени начина, по който се прави статистиката в България. „През годините трайно се подминаваха европейските стандарти за статистика,  занижаваха се истинските размери на безработицата и се изкривяваха демографските показатели. На това трябва да се сложи край, за да може политиците да формират политиките си на истинни данни и така да се надяваме и на истински резултати“, каза Панчугов.

Той очерта и приоритетите на ДЕСНИТЕ в здравеопазването, за да може парите, които влизат в системата, да бъдат харчени преди всичко за здраве, за квалификация на лекари, за тяхното по-добро заплащане и за по-качественото обслужване на пациенти. Здравноосигурителната каса да бъде поставена в конкурентна среда, да се увеличи събираемостта и да се намали броя на неосигурените лица и да се инвестира в онези сфери на здравеопазването, от които има нужда българското население.


Христо Панчугов обърна специално внимание на образованието. ДЕСНИТЕ настояват да се засили автономността на училищата и да се изясни от какви кадри има нужда бизнесът на местно ниво. „Ако смятаме, че министерството трябва да решава в кое училище какви дисциплини точно да се изучават, ще сбъркаме.  Трябва да се гарантира възможността учениците да получават истински знания  и умения, които да ги реализират на пазара на труда и така да дадем възможност на учениците сами да искат да останат в системата на образованието, щом знаят, че ще научат още нещо смислено. По този начин ще решим и един от най-големите проблеми – отпадането от системата на образованието. Автономността на училищата трябва да мине през проектно финансиране. Онова, което сега наричаме външно оценяване на системата на образованието е външно за всички други, но не и за самата система. Министерството оценява училищата и това ние наричаме външно оценяване. Гражданското общество и бизнесът следва да оценяват резултатите в българското образование. Само тогава може да имаме адекватност на системата, конкурентноспособно образование, което да се основава на повишаване на квалификацията, а тя, от своя страна, да носи по-високи доходи на хората“, каза Панчугов