вторник, 9 септември 2014 г.

Коалиция ДЕСНИТЕ подписа Меморандум с Търговско-промишлената палата в София

Днес, 9 септември 2014 г., Коалиция ДЕСНИТЕ подписа Меморандум със Търговско-промишлената палата в София. На кръгла маса организирана от палатата Коалиция ДЕСНИТЕ представи политическата и икономическата си програма пред Георги Чернев, председател на Търговско-промишлената палата и нейни членове. Коалицията бе представена от д-р Илко Семерджиев, председател на ДЕСНИТЕ, Жаклин Толева, председател на Български демократически форум, Юлиан Войнов и Христо Панчугов, председател на „Синьо единство".
Меморандумът бе подписан с цел да се изгради силна икономика в България, като двете страни се договориха за съвместни действия и задълбочено партньорство и възнамеряват:
Да започне дискусия между ДЕСНИТЕ и Софийска Търговско-промишлената камара за приемане на Закон за търговско-индустриалните камари у нас с цел за постигането на системен диалог между властта и бизнеса, което би довело до ефективна защита на интересите на бизнеса.
Да се провеждат, с подкрепата на Софийска Търговско-промишлената камара, срещи на ДЕСНИТЕ с отделни браншови организации.
Десните подкрепят идеята на Софийска Търговско-промишлената камара за свикване на постоянна Икономическа кръгла маса (ИКМ), на която експерти на партиите и представители на бизнеса да обсъждат актуални за икономиката въпроси.
 „В страната се наблюдава рецентрализация, олигархизиране на икономиката, концентрирането й около политическия елит и около държавния бюджет и разбира се около програмни пари, които идват от чужди данъкоплатци“, каза на срещата д-р Илко Семерджиев.