сряда, 4 декември 2013 г.

ПОЗИЦИЯ ПО ПОВОД СТРОЕЖА НА 7МИ БЛОК НА АЕЦ КОЗЛОДУЙ

ПП СИНЬО ЕДИНСТВО е убедена, че българският национален интерес на държава - член на ЕС, прилагаща Трети енергиен пакет, изисква да постигнем максимална независимост от руските енергийни доставки с цел диверсификация на енергийните източници.

Смятаме, че краткосрочната приоритетна цел на българското правителство трябва да бъде удължаване живота на 5ти и 6ти блок на АЕЦ "Козлодуй" поне до 2030 г., рехабилитация на съществуващите мощности и увеличаване инвестициите в енергийна ефективност, а дългосрочната цел – изграждане на нова мощност в централата. 

Изборът на доставчик за оборудване на нов реактор задължително трябва да представлява ясна алтернатива на монопола на Русия в българската ядрена енергетика.

Ние продължаваме последователната и аргументирана политическа линия, отстоявана през годините от знакови политици на Синята коалиция и традиционната десница, на категорично противопоставяне на проекта АЕЦ Белене и в подкрепа на изграждането на 7ми блок на АЕЦ Козлодуй като дългосрочна алтернатива на най-задкулисния и корупционен проект на прехода - централата в Белене.

Настояваме обаче, в Народното събрание да бъде обсъдена Енергийна стратегия, която да дефинира икономическите и и стратегически цели на държавата в сектора; да обоснове нуждата от нови мощности; да направи анализ на пазара, да предложи варианти за финансиране и конкретни разчети. На базата на тази стратегия следва да се вземат прозрачни решения на правителството в енерегийния сектор.