четвъртък, 20 март 2014 г.

Обещанието за 1250 евро пряка субсидия е хвърляне на прах в очите на малките земеделски производители

Обещанието на ДПС за 1250 евро пряка субсидия за малките земеделски производители, собственици на до 20 декара земеделска земя, е обикновено политическо пожелание и тотален популизъм. То е недообмислено и не е подкрепено с нужните аргументи, затова е прах в очите на земеделските производители, а в същото време щетите, които ще нанесе върху сектор Земеделие, ще са огромни.
ДПС, която управлява българското земеделие вече 13 години, прибягва за пореден път до предизборна употреба на българските земеделски производители и спекулира с надеждите на българските земеделци, свързани с над 300 хил. дребни и средни земеделски стопанства.
За ПП СИНЬО ЕДИНСТВО и сдруженията „Обединени земеделци и демократи“ и „ЕВЕТ“ развитието и повишаването на доходите на средните и дребни земеделски производители е приоритет и е от голяма важност за икономиката на страната ни, а в настоящия момент те не са конкурентноспособни и в голямата си част са поставени в условията на фалит.
Безотговорно е да се правят подобни предизборни обещания без регламентът за получаване на пряка субсидия за малки земеделски производители да е уточнен. Дори този регламент да стане факт, това ще се случи не по-рано от края на 2014 г., т.е. след евроизборите тази година. Още повече, че съгласно схемата за дребни селскостопански производители от приетата Обща селскостопанска политика (ОСП) за периода 2014-2020 г. се разрешава плащане за участниците в тази схема между 500 и 1250 евро. Което не означава, че всички те ще получат тавана от 1250 евро, както гръмко провъзгласи председателят на ДПС Лютфи Местан.
Това се явява една възможност за подпомагане на дребните и средни стопанства в производствената им дейност. Но в същото време това е доказателство, че на производителите се предлагат временни и частични финансови решения, които не могат да допринесат за развитие и повишаване на конкурентоспособността при дребните и средни земеделски производители.
Плащането на тези средства трябва да стане на база точно определени правила и регламент, съобразени с:

-          Големина на стопанството;
-          Произвеждана продукция;
-          Поемане на част от разходите за производство;
-    Производства, които изпитват определени трудности и особено важни направления по икономически или социални причини.
Когато липсва държавна стратегия за развитието и субсидирането на земеделския сектор, а се дават пари на парче, се увеличава и сега съществуващият хаос в този отрасъл. Продължава се практиката на лошо управление на парите в сектора.
Един от основните резултати, до които това директно субсидиране ще доведе, е да разпръсне и раздроби технологичното окрупняване на земята. В момента някои от секторите в земеделието като зърнопроизводството и отглеждането на трайни насаждения са окрупнени в по-големи масиви. Подобно пряко субсидиране може да доведе до лавина от прекъснати договори за наем и аренда на земеделски земи, оттам до стотици съдебни дела и това единствено поради желанието на собствениците да получат тези средства. Това би означавало земеделският сектор буквално да се взриви.
Политически ще бъдат подведени хиляди хора. Собствениците трябва да са наясно, че тези 1250 евро не са безвъзмездна финансова помощ. За да ги получат, те ще трябва първо да се регистрират като земеделски производители. Самата регистрация на земеделски производител, неговите здравни и пенсионни осигуровки и различните видове такси ще възлязат на повече от 1000 лв. Освен това трябва да се има предвид, че след като получават доходи, собствениците трябва да ги декларират и да платят данък върху тях. Тоест нека не се заблуждаваме, че тези пари са за хората - половината от тях ще се върнат в държавата осигуровки и данъци.