четвъртък, 6 март 2014 г.

С идеи за възраждането на Кремиковци и Химко правителството влошава инвестиционната средаОпитите за държавно възстановяване на морално остарели и доказано икономически неефективни производства като Кремиковци и Химко само показва безпомощността на правителството да подобри бизнес средата в страната. Управляващите отказват да се фокусират върху решаването на реалните проблеми как България да се превърне в благоприятно място за правене на бизнес и достоен начин на живот, както и да спре да бъде на срамни места в международните класации редом до държави с авторитарни управления.

Чуждестранните и местните инвеститори отказват да инвестират в България. Основните проблеми остават нерешени, а правителството на БСП и ДПС следва в това отношение управлението на ГЕРБ и не показва дори признаци, че има желание да се фокусира върху тях:

- Корупция и неефективна държавна администрация. Бизнесът оценява корупцията като най-голямата пречка пред икономическото развитие на страната, а електронното правителство е най-ефективният начин тя да бъде ограничена, както и да се подобри ефективността на администрацията.

- Правото на собственост не е гарантирано. Държавата не може ефективно да защити правата на инвеститорите и гражданите. Все още в България е възможно да бъде откраднат бизнес безнаказано. Това се осъществява както по юридически път така и чрез изземване на пазарни позиции на малки и средни фирми от монополистични структури, които се „радват“ на цялата подкрепа на държавата. Регулаторните органи, в лицето на КЗК, са напълно абдикирали от основната си функция заради, която съществуват, а именно да гарантират, че България е ефективна пазарна икономика.

- Непоследователна и непредсказуема среда. Постоянно променящи се административни и регулаторни изисквания към бизнеса. Липсва дългосрочна визия за развитие на отделните сектори в икономиката. Хаосът, който се създаде във ВЕИ сектора е само един от примерите, а с налагането на такси със задна дата не се създава бизнес среда. Липсва последователност и предсказуемост  по отношение на данъчната политика на страната.

- Фискална (не)стабилност и отказ от реформи. Политиката на фискална дисциплина  бе започната от правителството на ОДС, но 2014 г. ще бъде шеста поредна година с огромен дефицит и липса на реформи от страна на управляващите през този период - ГЕРБ и БСП. Проблемът с дефицита вече е хроничен и България убедително се намира в дългова спирала.

Икономически растеж, повишение на доходите и намаление на безработицата може да се постигне единствено с решаване на горепосочените проблеми.
 
Преките чуждестранни инвестиции за четвърта поредна година остават на незадоволителните нива от около 1 млрд. евро. В същото време световният поток от преки чуждестранни инвестиции към развиващите се икономики е достигнал нивата си от преди началото криза. Вътрешните инвестиции и  кредитирането остават замразени. Всички тези фактори са ясен сигнал за  негативната оценка както на местните, така и на външните инвеститори за инвестиционния и бизнес климат в България.