сряда, 19 март 2014 г.

СИНЬО ЕДИНСТВО: Правителството задълбочава фалита в енергетиката, за да не вдига цените на тока и да не загуби изборите

Заплахата на министъра на енергетиката Драгомир Стойнев за отнемане лиценза на електроразпределителните дружества е повече от популистка и едва ли ще влезе в сила. Най-вероятно правителството ще тегли нови заеми или БЕХ ще емитира отново облигации за 1 млрд лв., защото в противен случай управляващите трябва да признаят, че решенията на проблемите, които сами създадоха в енергетиката, минават през увеличение на цената на тока и загуба на изборите в следствие на това.
Действията на разпределителните дружества /крайните снабдители/ са нормална търговска практика  - прихващат сумите, които им се полагат. Вместо да насочи усилия, съвместно с ДКЕВР и всички участници в сектора да приеме неотложни мерки за спасяването на българската енергетиката, министър Стойнев се фокусира върху отнемането на лиценза на дружества, които работят при регулирани, определени от държавния регулатор цени. Дори и ЕРП-тата да бъдат национализирани, което би било скандална мярка, неразплатените суми към производителите ще останат дължими, а недофинансирането ще продължи да трупа дефицити в системата.
Популисткото намаляване на цената на електроенергията, което БСП и ДПС направиха в началото на мандата си, включително мрежовите такси трупат дефицити в системата, а НЕК със своите задължения от над 2,5 млрд. лева е в практически фалит.

Вместо да изработят конкретен план за излизане от кризата в стратегическия за националната сигурност сектор енергетика, откакто са на власт управляващите насочиха деструктивни усилия към ЕРП-тата и ВЕИ производителите в отчаян опит да скрият проблемите, които сами създадоха.
Новото парламентарно мнозинство, изпълнителната власт и ДКЕВР на практика продължават политиката на ГЕРБ да работят на парче в сектора и да защитават единствено лобистки интереси. Доказателство за това е и пословичното решение Ц33/13.09.2012 г.на ДКЕВР, взето по времето на ГЕРБ, с което ВЕИ производителите бяха натоварени с временна такса достъп от над 30% от произведената електроенергия. В последствие решението бе обявено за незаконно и отменено от петчленен състав на ВАС.
ПП СИНЬО ЕДИНСТВО се противопоставя на непрозрачното ценообразуване и приемането на закони, които са в разрез с европейското право в тази сфера. Вече сме убедени, че правителството не е в състояние да разработи цялостна Национална енергийна стратегия, която да обхваща поне десетгодишен период напред. Призоваваме обаче правителството незабавно да изготви краткосрочна спасителна програма на сектора.
ПП СИНЬО ЕДИНСТВО настоява за:
  • синхронизиране на българското с европейското законодателство и стриктно спазване на регламентите и директивите на ЕС;
  • изготвяне на дългосрочна стратегия за развитието на отрасъла.въвеждане в пълен обем на Балансиращия пазар на електрическа енергия;
  •  сертифицирането на ЕСО като Независим преносен оператор;
  • стартирането на Енергийната борса;
  • реална независимост на ДКЕВР, като комисията да се назначава от Народното събрание след провеждане на конкурс и последващо публично изслушване на кандидатите;
  •   прозрачност на модела на ценобразуване
  • увеличаване на експертността и броя на администрацията в регулатора;
  • засилване на правомощията и постоянен контрол.