петък, 10 март 2017 г.

СИНЬО ЕДИНСТВО: Корнелия, запознай се с цифрите!


Твърденията на Корнелия Нинова и БСП в тази предизорна кампания върху санкциите на ЕС спрямо Русия и огромните загуби, които търпял българският бизнес в следствие на тази европейска „несправедливост”, са откровена лъжа и опит да се заблудят българските граждани.

През 2014 г. износът за Русия, според данни на НСИ е приблизително 1,030 млрд лв. За същия период вносът от Русия е 7, 751 млрд. лв. След въвеждането на санкциите през лятото на 2014 г. наистина се наблюдава известно намаляване на обема на търговията с Русия. През 2015 г. износът е приблизително 783 млн. лв (или спад с 24 %), а вносът от Русия е в размер на приблизително 6, 201 млрд лв (или спад с 20%). Като цяло обаче е налице отрицателно търговско салдо- внасяме повече стоки отколкото изнасяме.


За сравнение, в същия период износът за Турция възлиза на 4, 061 млрд. лв (2014) и 3, 923 млрд лв (2015), с положително търговско салдо съответно от 1, 19 млрд лв. през 2014 и приблизително 998 млн. лв през 2015 г. С просто око се вижда, че този пазар е четири пъти по-важен за българската икономика от руския. 

Относителната тежест на търговията с Русия става още по-явна, когато се сравни с външната търговия на България с ЕС. Износът към страни от ЕС възлиза на 26, 921 млрд. лв.  през 2014 г.  и 29, 049 млрд. лв. през 2015 г. Само спрямо Германия тези числа са 5, 193 млрд. лв.  и 5, 659 млрд. лв. през 2015 г. или 5 пъти повече от стокообмена с Русия. Дори Румъния е по-важен пазар за България в момента от този на Русия.

Видно от числата, Русия губи повече в следствие на наложените й санкции - износът й за България е намалял с 1,55 млрд лв., докато износът на България за Русия е намалял с 247 млн. лв.  Предварителните данни на НСИ за 2016 г. само потвърждават общата тежест на търговията с Русия в структурата на българската външна търговия. Износът на България за Русия възлиза на 672,9 млн. лв., а вносът е 4, 559 млрд. лв. Отново намалението засяга Русия повече отколкото България. Общо за периода на санкциите българският износ е намалял с 357,7 млн. лв., а руският с 3,192 млрд. лв.

Тези 357,7 млн. лв. са нищожни числа в сравнение с общия размер на търговския ни баланс  и са пренебрежими в сравнение с обмена на България със страни от ЕС. Нещо повече, според СИНЬО ЕДИНСТВО те са нищожна цена, която България плаща за принадлежността си към модерния европейски свят. Към идеята, че нарушаването на международни споразумения, под които стои подписът на същата тази Русия, следва да бъде санкционирано. Към гаранциите, че на военната агресия трябва да бъде отговорено. Към убедеността, че диктатурите нямат човешко лице.

На фона на посочените данни да се построи политическа кампания върху директно защитаване на чужди национални интереси е явно доказателство за политически зависимости, които нямат нищо общо с желанията на българите за промяна. Изказванията на Корнелия Нинова са явно свидетелство за превръщането на БСП в прост говорител на Москва. Това не просто показва безсъдържателността на БСП, но перспективата тази партия да управлява отново страната ни поставя под заплаха независимостта на България.