7 ЕВРОПЕЙСКИ ПРИОРИТЕТА7-те европейски приоритета на СИНЬО ЕДИНСТВО –
За какво ще работим в ЕП?


1. Ще отстояваме енергийната независимост на България от Русия: създаване на европейски Енергиен съюз, изграждане на междусистемни газови връзки със съседните държави; изграждане на ново газово хранилище; спиране на Южен поток, ако той не отговори на Третия енергиен пакет. 

2. Ще работим за отделен финансов инструмент за финансиране на  дейностите по Дунавската стратегия: това би било следваща стъпка от просто синхронизиране на действията на държавите по течението на р. Дунав до развитието на цялостна политика за региона. 

3. Ще имаме законодателни инициативи по посока създаване на обща европейска политика за бежанците със задължителна солидарност между държавите-членки. Целта е да бъде намален имиграционния натиск върху държавите-граници на ЕС като България.    

4. Ще работим за създаването на гаранционни фондове, които да допълват финансирането по еврофондовете, което би позволило на общините и малкия и среден бизнес да имат допълнителни средства за съфинансиране по европейски проекти. 

5. Ще работим за подобряване условията за стартиране на микропредприятия: намаляване на административната бюрокрация на европейско и национално ниво (съкращаване на времето, което се губи за ДДС, данъци, митници, попълване на формуляри); започване на собствен бизнес за 3 дни; улеснен достъп до финансиране /водачът на листата Н. Нейнски е председател на Съюза за малки и средни предприятия Европа към Европейската народна партия/ 

6. Ще работим за откриването на нови работни места чрез увеличаване на средствата по европейски програми за образование, предприемачество, иновации и нови технологии; осигуряването на финансови стимули за публично-частно партньорство; разработването на специална европейска програма за финансиране на малки и средни фирми, наемащи социално слаби работници. 

7. Ще подкрепяме разширяване на Европейския съюз към Западните Балкани, защото това би осигурило по-добра икономическа перспектива за пограничните райони, както и стабилност и сигурност в целия регион.ОТЧЕТ НА НАДЕЖДА НЕЙНСКИ ЗА ИЗМИНАЛИЯ МАНДАТ