четвъртък, 31 октомври 2013 г.

Станислав Благов: На общините трябва да се даде възможност да организират собствени приходи, а не да разчитат на милостиня

Станислав Благов, кмет на община Свищов, в интервю за предаването „Добро утро, България” на Радио „Фокус”

Водещ: Господин Благов, една голяма част от параметрите на Бюджет 2014 година вече детайлно бяха обсъдени от икономисти и политици. Ще даде ли този бюджет глътка въздух на общините, според Вас?

Станислав Благов: Аз не мога да кажа дали ще даде глътка въздух. Винаги всяко правителство изтъква, че основен приоритет по отношение на бюджета са местните власти, а всъщност от 2002-2003 година насам процесите към бюджета за местните власти не са много добри. И нещо повече – бих казал, че средствата като цяло, като държавни трансфери, не се завишават. Освен всичко останало това, което трябва да кажем е, че основният проблем на бюджетите, на местните бюджети в България, е свързан с този прословут процес за децентрализация. Тези бюджети, които и в момента също се представят на местните власти по една или друга степен, правят общините зависими от централната власт и от трансферите на централния бюджет, което по същество е грешна философия и това би трябвало да се променя. 

Заделени били средства за възможности за кандидатстване от европейските фондове, или проекти по европейските фондове. Аз си мисля, че правилният начин е възможности и организиране на собствени приходи и чрез тези собствени приходи да можем ние да кандидатстваме към европейските фондове. Това е нещото, което мисля, че трябва да бъде изтъквано, към което трябва да се стремим ние, като представители на местното самоуправление. А да очакваме постоянно като милостиня какви трансфери да ни се спускат, а всъщност тези трансфери са генерирани средства в общините. Така че трябва да се намери един справедлив начин във времето, за да може тези средства да се генерират и да се разходват оттам, откъдето се създават, тоест при местните общности. Това е основното, което трябва да бъде направено, а струва ми се, че чрез този бюджет това не се постига. 

Водещ: Ето сега обаче финансовият министър обещава парите за делегирани от държавната дейност да нараснат с 46,5 милиона лева и 10 милиона лева повече за изграждане на общински пътища и 10 милиона също за капиталови разходи. 

Станислав Благов: Обещания. Аз имам конкретните цифри за нашата община. За делегирана дейност или допълваща субсидия, тази, която всъщност се отнася към делегираните от държавата дейности за 2013 година са били 8,867 милиона, за 2014 година са 8,807 милиона – какво е нарастването? Според мен е падане. Обяснението е, че падат натурални показатели и всичко останало. Освен това има един буфер, който държавата заделя, поне това беше при първоначалното обсъждане на бюджета. И всъщност за нашата община тези средства, които ще бъдат заделени евентуално ще бъдат представени в края на годината или в последното тримесечие ще бъдат в размер на 500 и няколко хиляди лева, или това представлява един значителен процент от общия бюджет на общината, който е 17 милиона. Спомняме си във времето, че имаше такова заделяне на средства, и които в крайна сметка не се предоставиха на общините. Убеден съм, че предстоящата 2014-а ще бъде пак същото, тези средства пак няма да бъдат предоставени. Така че има едно изкуствено намаляване на средствата, което за нас е притеснение. Този дебат, който предстои в пленарна зала при приемането на бюджета, трябва да бъде много сериозен и тук вече е ролята на депутатите в България, не да си играят на парламентарни игрички, а да помислят за хората по общините и да бъдат много активни в тази посока. Защото ето това е един сериозен проблем, за който трябва да има много сериозен дебат в парламента, за да могат хората, за да могат гражданите на тази наша страна да бъдат ангажирани чрез този дебат.

Водещ: Наскоро бяха приети промени в Закона за местните данъци. Как тези промени ще повлияят на общинските приходи – ще има ли спад или увеличение?

Станислав Благов: Наблюдението през последните няколко години показва, че местните общности изградиха капацитет, който даде възможност без да бъдат увеличавани ставките на местните данъци, макар да имаме право на това местните власти абсолютната сума и обемите на средствата получавани от местните, условно, данъчни приходи да се покачват. Това е също един процес към децентрализация. Това означава, че при една адекватна промяна на законовите основания, местните общности ще успеят и местните общини ще успеят да генерират много повече приходи в консолидирания бюджет на България въобще, като цяло. Ето това е същността на нещата, това е философията на този процес, който трябва да бъде реализиран. Другото, което трябва да бъде отчетено, че в следствие на икономическата криза инвестиционните интереси на различни инвеститори стихнаха в България и оттам средствата, с които всеки един общински бюджет се балансира от приходи от собственост, също стихна. Така че, ако се направи един прецизен анализ на собствените приходи, не само от данъчните, а от собствености ще се види, че в общия бюджет на българските общини приходът е много малък. Всъщност не такъв, какъвто е желан и какъвто предполага съфинансиране на средства от местните бюджети към реализирането на европейските проекти. И ако до миналата година или по-миналата година такава възможност имаше, всъщност от натрупани средства от сметките на бюджетите и от генериране, трябва да признаем, за сметка на неразплатени разходи, за да може да се обслужат в крайна сметка проектите на европейските структурни фондове, които общините реализират, то аз се опасявам, че през 2014 година това нещо няма да може да се организира от общините. Защото впрочем това, което трябва да знаят и вашите слушатели е, че голяма част от крупните проекти на общините като изграждане на пречиствателни станции за отпадни води, като изграждане на регионални сметища предстоят да бъдат израждани точни в 2014 година. И ако такъв финансов ресурс не се подсигури от общините, за да може да се организира и основното финансиране, и съфинансирането по проектите, то голяма част от общините, които и без това са в много тежко състояние ще бъдат във финансов колапс. 

Източник: Радио Фокус


сряда, 30 октомври 2013 г.

Ген. Димо Гяуров: Темата „Шенген” за България приключи за дълъг период от време

„Темата с Шенген за България оттук-нататък е приключила за дълъг период от време. Защото не само предишното правителство, но и сегашното даде да се разбере, че България е тотално неподготвена да бъде адекватен член на Европейския съюз и да изпълнява изискванията във връзка с опазването на европейските граници”. Това заяви днес ген. Димо Гяуров от ПП СИНЬО ЕДИНСТВО на пресконференция на Реформаторския блок по въпросите за справяне с бежанската криза в България.

От Реформаторския блок заявиха, че е необходимо да се изготви национална стратегия за решаване на проблема, в която да се включи с активно участие и неправителственият сектор. От блока предлагат да бъде въведена база данни с цялостна информация за имигрантите у нас, ориентиране на децата им към училище, ограничителни мерки на контактите на организирани престъпни групи с бежанците.

Ген. Димо Гяуров подчерта, че размерът на проблема с нелегално пристигащите у нас и невъзможността на правителството да се справи със ситуацията, е грандиозен. „В един дълъг период от време ще бъдем изправени пред много съпътстващи проблеми, произтекли от неадекватността на изпълнителната власт да отговори на огромното предизвикателство, свързано с тези нелегално преминали през границата хора. Това поражда огромна корупция. Вече сме изправени пред вторичната корупция. Не само корупцията, свързана с конкретното преминаване през границата, но корупция, оплитаща представители на държавните институции, които си позволяват да искат средства за уреждане на статута на тези хора. Изправени сме пред явлението по осигуряване на нелегални документи, продажба на лични карти от страна на български граждани. Изправени сме пред огромния проблем да не знаем колко души всъщност са на територията на страната. Защото нали не приемате сериозно приказките на главния секретар, че те ги „ловели всички”, заяви още ген. Гяуров.

Според представителя на СИНЬО ЕДИНСТВО хората, които не са установени, но  пребивават нелегално у нас, са потенциална жертва на организираната и битовата престъпност и контрабандата. Гяуров отбеляза още, че чрез палиативни мерки се правят опити отстрана на изпълнителната власт да бъде заблудено обществото, че нещо се върши и даде пример със строителството на ограда по границата: „От една страна там такива заграждения отдавна има – те не са разрушени. От друга страна не ми е ясно колко километра ограда ще бъде построена, какъв тип заграждение ще бъде това, защото става дума за обикновено телено заграждение, а не за охранително-известителна система, която при нарушаване дава сигнал и възмоност за реакция”.

По думите на Гяуров, 6 –те милиона лева, определени от министерството на отбраната за това мероприятие, ще попаднат отново в корупционна схема. От тях един милион е определен за възстановяване на черни пътища, което е „твърде висока цена и нито има как да дойде от бюджета, нито има как подобна сума да постъпи от европейските фондове. Ако това не е активно мероприятие за заблуда на общественото мнение, то това е опит просто за поредна кражба”.

Димо Гяуров накрая коментира и посещението на външния министър в Турция, като заяви, че от него не произтича нищо конкретно. „Евентуално докрая на годината ще бъде свикана централната смесена българо-турска гранична комисия, но това „евентуално” не дава нищо конкретно. И механизмите на работа на тази комисия са такива, и процедурите са толкова тромави, че всъщност можем да чакаме резултати едва към средата на следващата година”, каза още Гяуров.


Реформаторският блок: Предлагаме пакет от мерки за справяне с бежанската криза, корупцията пълзи все по-високо

Неспособността на управляващите да информират обществото и да предприемат адекватни мерки за бежанците отваря фронт за най-мракобесните сили в политическия живот – националистите от „Атака“ – да формират общественото мнение. Това каза на пресконференция на Реформаторския блок днес Димитър Бечев от Гражданския съвет на Блока. 

Бечев оповести пакет от мерки, които Реформаторския блок предлага, сред които спешно изготвяне на Стратегия за справяне с бежанските кризи, която да се изработи с участието на неправителствения сектор и той да поеме мониторинга и оценката на дейностите, участие на ПНО-представители в Кризисния щаб, създаване на интегрирана база данни за емигрантите с информация за техния статус, в т.ч. здравен, специални мерки за децата и тяхното насочване към училищна среда, масирана информационна кампания, самосезиране на правоохранителните органи за корупционните схеми, засилване на двустранните отношения със съседните ни държави, превантивни мерки по ограничаване контакта на организираните престъпни групи с бежанците и др.

Димитър Бечев бе категоричен, че БСП и ДПС оставят „Атака“ да говори, че България е пред ислямизация, да разделят обществото и да насаждат омраза. Управляващите не са в състояние да спрат това ксенофобско поведение на коалиционния си партньор, допълни още той и допълни, че Външно министерство има неадекватни позиции в двустранните отношение не само с Турция в създалата се ситуация, но и с Гърция, от която не се търсят подкрепа и общи действия.

Корупцията свързана с бежанците се качва на все по-високи нива и застрашава националната сигурност. Очевидно е, че държавата няма нито система за управления на кризи, нито капацитет за ранно предупреждение, а правителството, заето да търси подкрепата на ДПС и „Атака“, не може да се справи. Това добави ген. Атанас Атанасов от ДСБ. Той напомни, че проблемът е известен от месеци, но нито парламентът, нито правителството предлагат законодателни промени като например тези в Закона за убежището и бежанците, които да облекчат процедурите по получаване на статут, така че сирийските граждани да могат да пътуват в държавите, които избират и които искат да ги приемат. Генерал Атанасов добави, че България не се възползва адекватно от двустранното споразумение за решаване на гранични конфликт между България и Турция, нито като страна член на ЕС – от процеса на преговори на Турция за членство в Съюза. В желанието си да угоди на „Атака“, правителството отваря фронт за тежка корупция. За пореден път организираната престъпност се организира по-бързо от държавата, добави той. Ген. Атанасов допълни, че по данни на самите пристигащи бежанци и неправителствени организации, работещи с тях, сирийските граждани са принудени да плащат на „каналджии“ по хиляда или вече две хиляди евро, което прави печалби от над 200 хиляди евро на денонощие за престъпните групи при този интензитет на трафика на хора през границата, а в същото време няма образувани досъдебни производства.

Ген. Димо Гяуров от „Синьо единство“ добави, че са налице данни и за вторична корупция като подкупи, които се вземат от чиновници за уреждане статута на емигрантите, нелегални документи, продажба на лични карти от българи и др. практики. Ако не са известни на нашите служби, значи държавата е в пълна катастрофа, коментира още той и определи като абсурдно издигането на телени заграждения по границата. По думите му, 6-те милиона лева, определени за тази цел, от които 1 млн. лева са за подобряване състоянието на черните пътища около границата, са средства, които ще попаднат в корупционните схеми, а за самата ограда не се знае как ще спре трафика при положение, че не е охранително-известителна система, а телено заграждениие. България уж беше готова за Шенген, а се видя, че не може да охранява европейската граница, допълни още ген. Гяуров като определи ситуацията като грандиозен проблем, който показва, че страната не е готова за Шенген, а неадекватност е демонстрирана и от сегашното, и от предишното правителства.

Настимир Ананиев от Изпълнителния съвет на „Движение България на гражданите“ коментира, че Външно министерство дължи обяснения на гражданите защо страната ни няма адекватна позиция в отношенията си с Турция по бежанския въпрос, защо не участва в срещата на т.нар. Южен алианс, която се проведе между Малта, Гърция и Италия и кой и с каква позиция е представлявал България на срещата на комисар Сесилия Малстрьом по въпросите на реалокацията на бежанци. Ананиев определи като „оглушително мълчание“ поведението на България по бежанската криза и в рамките на Европейския съвет, където премиерът Орешарски е бил зает да оправдава пред председателя на ЕК Барозу гласуваното удължаване на мораториума за земята и въздействието на тази акт на парламента върху имиджа на страната като член на ЕС, вместо да търси решение на бежанския проблем.
Кирчо Димитров: Няма десни партии, които да инициират студентските протести

Няма десни партии, които биха въздействали на студентите. Ние подкрепяме протестите, но не сме техни инициатори. Това каза снощи в предаването "Акценти" на Канал 6 Кирчо Димитров, областен координатор на "Синьо единство" в Сливен.

От Реформаторския блок, чийто член е „Синьо единство”, настояват и за прозрачност по отношение на средствата за бежанците до края на годината.

Аз се радвам, че младите хора в България проявяват активност и крайно време беше това да се случи, каза още Кирчо Димитров. Той обаче отрече десни партии да стоят в основата студентското недоволство.

По отношение на финансирането, което държавата ще предостави на бежанците докрая на годината, Димитров бе категоричен, че липсва всякаква прозрачност как ще бъдат изразходени тези средства и за какво са те.

В четвъртък, 31 октомври, на пресконференция на Реформаторския блок в Сливен, десните ще поискат отчет от общинското ръководство за причините за продължаващата лоша бизнес среда, липсата на инвестиции и увеличаващата се безработица.вторник, 29 октомври 2013 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ

ПП СИНЬО ЕДИНСТВО приветства искането на студентите, които окупираха СУ „Св. Климент Охридски”, за провеждане на публичен и прозрачен дебат по основните морални теми в обществото.

Дни наред чуваме, че принципно студентите са прави, но това не е нито времето, нито мястото, нито начинът. Ние, от СИНЬО ЕДИНСТВО, настояваме, че време не остана; че мястото за провеждане на наболели обществени дебати е именно университетът като духовно средище и че това е методът на младите- искрен и дързък.

Смятаме, че най-важният дебат в обществото в момента е дебатът за отстояване на европейското настояще и бъдеще на България, за принципите и ценностите на европейския български човек, за цената на европейската цивилизационна ориентация на страната. Виждаме, че е нарушен единственият обществен консенсус на последните 15 години- консенсусът по отношение на демократичното европейско развитие на България. Основната разделителна линия днес минава между граждани, организации и партии, които са готови да проиграят с популистка лекота европейския ни път и такива, които са реформаторски настроени и последователни в отстояването му.

Заставайки твърдо зад разбирането, че мафията в политиката, задкулисието и нечестните сделки се борят единствено със силни институции и с публичност, ние подкрепяме условията, които студентите поставят, за да участват в публичен диалог: дебатът да се провежда на територията на университета, да бъде пред включени камери и негов модератор да е националният омбудсман Константин Пенчев. 

ПП СИНЬО ЕДИНСТВО единство нееднократно е заявявала позицията си за прозрачност в политиката чрез провеждане на публичен диалог и изразяване на публични аргументи. Смятаме, че студентската позиция е достойна за уважение. Подкрепяме аргументите им за морал, чистота, законност, почтеност и компетентност в управлението, за доверие в институциите, за защита на демократичните устои на държавата.

Вярваме, че тяхната най- голяма сила е в техните аргументи.

Надежда Нейнски: Не е важно колко са студентите, окупирали СУ. Важното е, че ги има


Водещ: Добре дошли отново в „120 минути“. Надежда Нейнски е в студиото. Ще си говорим за някои актуални и позабравени събития. Много ми е приятно! Сега как да си представим страната? Президент и правителство воюват, имаме икономическа криза, „Левски“ отпадна, после ще говорим и за кризата с „Левски”, затова ви го казвам, та в коя година имате чувството, че живеем? 

Надежда Нейнски: Търся паралели и ми е много трудно да ги направя. Това, което си спомням, са онези звездни години, в които българският футбол беше на особена висота, а българската политика преживяваше една от най-тежките си политически кризи. Тогава хората поне имаха с какво да се гордеят. Децата ми бяха малки. Дори те рисуваха трикольора и го развяваха през прозорците и балконите. Тогава с мои приятели си казвахме: „поне имаме повод за гордост да се наречем българи”. Поради големите успехи в спорта, и конкретно във футбола.
Мислех си какъв сигнал изпращаме само за една седмица в момента– случая с Мария, случая с Боевски, мораториумът. Удължаваме мораториума върху земята. И ако човек гледа отстрани, ще си каже – в тази държава всъщност има ли нещо здраво, какво се случва изобщо. 

Водещ: Вие бяхте ли сред изненаданите политици, след като в НС се гласува удължаването на този мораториум?

Надежда Нейнски: Шегувам се много често с мои приятели, че мен вече лошите новини не ме изненадват, изненадват ме добрите. Дори написах една статия по този повод в моя блог, че това е едно безумно действие. След което се замислих, че всяка една от трите партии вероятно е имала своя интерес да го направи. Атака – за да се върне в играта през национализма...

Водещ: Съединението. Това е равносилно на Съединението.

Надежда Нейнски: Просто не искам да коментирам изобщо това, което те говорят. 

Водещ: А ГЕРБ?

Надежда Нейнски: ГЕРБ – Граждани за европейско развитие на България. Рядко си спомняме какво означава тяхното наименование. Според мен видяха шанс в това от втори да се опитат да се преборят отново за първи, тъй като социологията очевидно ги смущава през последните дни. Твърде упорито се говори, че стават все по-втори и по-втори. И вероятно видяха в това, по техния си начин, по техния си маниер, шанс да се преборят за сърцата на някаква част от българите. БСП, да кажем вътрешната опозиция на БСП, реши примерно да си спечели някакви вътрешнополитически дивиденти. И всъщност за мен това е една вътрешнополитическа игра с много висока външнополитическа цена. Защото в България трябва един път завинаги да разберем, че е много трудно да изградиш имидж и след това е много лесно да го разрушиш. В момента репутацията на България с всеки изминал ден се руши все повече и повече. И в дългосрочен план, независимо дали ще има смяна и дай Боже да има смяна на правителството, много трудно тази репутация се възстановява. 

Водещ: Може ли да погледнете към видеостената? Вижте сега колко много хора има на този колаж. Отзад зад този бял панел е г-н Костов, не знам дали зрителите ни го виждат. И Вие ли като него мислите, че Делян Пеевски беше демонизиран, както каза миналата седмица?

Надежда Нейнски: В задочна полемика няма да влизам с никого. Но според мен хората, които излязоха на улиците на България и това, което се случва в момента в СУ, и за което очаквах също да говорим, е знак, че хората протестират за морал и за принципи. И ако нещо хубаво има все пак в тази абсурдна ситуация, то е, че изведнъж се сетихме, че в живота има и такова нещо като принцип, като морал, и то не звучи старомодно. Някак си в тази безизходица, най-вече младите, сега през последните дни се обърнаха в търсене на някаква нормалност.

Водещ: Тоест не сте съгласна с думите на Костов?

Надежда Нейнски: Персоналните квалификации са нещо, което включително и аз съм преживяла. Но това, което представлява Пеевски, е един политически модел, той се превърна в олицетворение на онова, срещу което хората застанаха през последните месеци – срещу задкулисието, срещу двойната игра, срещу двойните стандарти, срещу неясния произход на средствата, срещу неясния начин за назначаване и за постигане на успехи. Когато в една държава, и пак се връщам към младите хора, има изключително дискредитиране относно възможността да успееш по честен начин, това е много смущаващо, лошо послание към поколението на нашите деца. Вие сте много по-млад от мен. Но това е нещо, което аз не искам да покажа на децата си - че трябва да направят компромиси, които не смятам за редни, за да могат да „се уредят в живота”, както казват.

Водещ: Другият човек, който се е скрил зад нашия панел – Пламен Орешарски. Познавате се отдавна, през 2003 г. ли беше на кметските избори?

Надежда Нейнски: На кметските избори. 

Водещ: Вие го оттеглихте като кандидатура за кмет на София, заради среща с Васил Божков. Защо?

Надежда Нейнски: Вие самият го казахте – заради среща по време на предизборната кампания за местните избори. Среща, проведена без знанието на когото и да било.

Водещ: На НИС на СДС.

Надежда Нейнски: Точно така. Без знанието на когото и да било беше проведена. Той беше казал, че отива на среща със студенти и беше провел всъщност среща с Васил Божков. И когато го запитах каква е била причината за срещата, отговорът беше, че са говорили за кметската програма. Малките неща в политиката имат много голямо значение. Първо, когато имаш програма и когато си кандидат, ти политически представяш тази програма и хората, които я харесват, те подкрепят. А не ходиш да лобираш. Поне моето разбиране е такова.

Водещ: Но Антоан Николов казва, който също е присъствал на срещата, в „Труд“ преди няколко дни...

Надежда Нейнски: Впрочем и Петър Стоянович, който също е член на правителството в момента.

Водещ: Да. И той казва – ние отидохме там със знанието на ръководството, за да търсим подкрепа сред феновете на ЦСКА. 

Надежда Нейнски: Не бих се сетила изобщо за такъв тип лъжа, честно да Ви призная. СДС никога не е търсил подкрепа от фенове на ЦСКА, в интерес на истината, ако щете дори в този символичен знак – ние винаги сме били сините. И в този смисъл, няма никаква логика, да оставим, че е абсолютна лъжа, но няма никаква логика дори и в опита, който те търсят оправдание за действията си. Спомням си, че голямата тема беше защо го оттеглям. Тоест имаше хора, които ми казаха: „Е, какво толкова. В крайна сметка нима ще разрушиш една цяла кампания заради нещо, което...“
Какво толкова! Няма да я забравя никога тази реплика.

Водещ: И какво толкова, г-жо Нейнски?

Надежда Нейнски: Включително и много хора около мен не бяха съгласни да взривим кампанията. Но аз не можех да платя политическата цена на подобен ход като политически лидер. И затова поех един изключително рискован ход тогава, който не беше подкрепен от много от хората около мен – да оттегля кандидатурата и да поема лична отговорност. 

Водещ: Но ето го сега г-н Орешарски е премиер.

Надежда Нейнски: Което потвърждава, че тогава решението ми е било правилно. И след толкова много години срещам хора по улицата, които познавам, които са от десницата и които казват: „Да, тогава смятахме, че не си била права, но се оказа, че си била права”.

Водещ: Добре. Има ли всяка власт група от богати хора, олигарси, които да подкрепя и друга група, с която да не е? Например, ето много хора биха казали – тогава вие не сте се разбирали с Васил Божков. Тогава, за онзи случай.

Надежда Нейнски: Смятам, че е порочна връзката между властта и олигархията по начина, който всъщност олицетворява този конкретен случай. Защото политиката създава условия – дали ще е дясна, дали ще е лява или центристка, но трябва да се замислим всъщност върху смисъла на онова, което хората казват – абе, кой чете програмите. Разделението между дясното и лявото, най-основно казано е преди всичко и най-вече извън ценностите, защото все пак има разлика и в ценностите, в икономическите виждания. Ако приемем, че в България е постигната тази цел на нормализация - нещо, което не смятам, още повече, че и протестите го доказват, но ако се приеме, че една държава има вече нормално демократично развитие, нормално е дясното и лявото като концепции за развитие на страната, като стратегии и перспективи, да бъдат в дебат и да се стремят да печелят повече подкрепа. И от това да се решава в определени периоди да има дясно, в други да има ляво управление, според това, икономическата ситуация, развитието на обществото, обществените отношения, към кого дават повече подкрепа. В този смисъл, ако приемем, че десницата има сериозна икономическа програма и представители на бизнеса виждат в тази програма шансове за развитието на техния бизнес, те няма да имат тази необходимост от подобен тип връзки, в които да привикват политиците на килимчето, както казва народът, и да ги обвързват с ангажименти. Всички знаем, че безплатни обеди и вечери няма. Това за мен е абсолютно порочна практика, която трябва да се пресече задължително. 

Водещ: Добре. На видеостената след малко ще се появят студентите, които са окупирали СУ. Искам да ви задам такъв въпрос – Вашите критици, не само Вашите, а и на другите десни хора в България, биха казали, че Вие сте дали вашия принос за унищожаването на дясното. И за това то е толкова непопулярно като присъствие, като представителство.

Надежда Нейнски: Процесът на разбиването на десницата не беше еднократен акт. Според мен разбиването на десницата, ще се изненадате от моя отговор, но до голяма степен се случи от невъзможността да се говори, да дебатираме помежду си проблемите, които възникнаха след загубата на изборите през 2001 година. Оттам започна всичко. Пак казвам - този въпрос е на време. Смятам, че голяма част, но логично е първо да говоря за десницата, защото ме засяга и имам отношение и отговорност, но това е проблем, характерен за обществото ни като цяло – неумението да се дебатира, да има публични дебати по теми, които засягат хората. Както примерно последните избори делегитимираха десницата в България - независимо от това, че се изпробва широка коалиция, това, което направи СДС, малка коалиция, което направи ДСБ, гражданска платформа, което направи Меглена Кунева, или граждански съюз - на практика хората не припознаха нито един от тези политически модели и ги делигитимираха като цяло. Така че да говориш за малки и големи партии в момента, в който си извън парламента, не е сериозно. Но това е анализ на дясното, който трябва да бъде направен и да почива върху анализа защо се стигна дотук, т.е. кое раздели десните лидери. Дали проблемите бяха личностни, дали бяха проблеми в комуникацията, или имаше някакви сериозни причини, които ни разделиха. До голяма степен проблемите бяха личностни за съжаление и те създадоха напрежение.

Водещ: Имаше много неизказани неща между вас. Аз много ви благодаря за това участие. Отиваме към Софийския университет, виждаме двора на Алма Матер. Студент с много интересна шапка. Добре дошъл в предаването. Ти от ранобудните студенти ли си? Може ли, извини ме, може ли да се представиш? Николай Атанасов.

Студент: Николай Атанасов се казвам. Студент съм по философия в СУ, част съм от ранобудните студенти. 

Водещ: Част от ранобудните студенти. Веднага се появява въпросът дали ранобудните студенти всъщност не се поуспаха с оглед на датата, на която започнаха тези действия в СУ? Нещо такова прочетох днес, да.

Студент: Действията ни са дошли в правилен момент за нас, в този момент сме се организирали. И правим всичко възможно, приехме и свършихме възможно най-много работа за времето, което имахме. Вчера представихме нашата декларация, нашите искания. И от там нататък просто работим възможно най-много.

Водещ: Колко хора сте и усещаш ли подкрепа или по-скоро усещаш някакво колебание сред своите колеги? Какви са твоите впечатления?

Студент: О, не, сред моите колеги определено няма никакви колебания. Абсолютно сме убедени в каузата и целта си. Подкрепа усещам. Днес вече имаше две големи събирания тук, в двора на СУ. Изключително е голяма подкрепата от Философски факултет, които също приеха една декларация за подкрепа. Много от преподавателите ни подкрепят. Виждаме всяка вечер обществото, което минава покрай СУ, целият протест, който също ни подкрепя. Доколкото трябва да кажа за въпроса, който ми зададохте, колко човека сме, от 7 милиона 80% горе долу сме тук. 

Водещ: Добре, до кога ще останете в СУ?

Студент: Това беше точка от нашата декларация, която прочетохме вчера. Обявихме безсрочна стачка, така да я наречем. Нашата окупация ще продължи до изпълняване на нашите искания.

Водещ: Какво ще отговориш на всички тези, които подозират политическа намеса във вашите действия?

Студент: Не знам какво да им отговоря, ако трябва да съм честен, тъй като студенти и политическа намеса не са изрази, които би трябвало да влизат в едно и също изречение. Най-малкото тук сме толкова много хора. Всяко едно решение в университета се взима с гласуване. Дори аз честно казано не съм упълномощен да отговарям на всеки един въпрос, защото за всяко едно нещо вътре се провежда едно гласуване. Сред всички хора, които сме вътре, просто не е възможно да има някаква политическа намеса, която... Да направи нещата неприятни.

Водещ: Добре, благодарим ти за това включване от двора на СУ. Г-жо Нейнски, студенти и политическа намеса не било едно и също нещо. Така ли е?

Надежда Нейнски: Момчето беше право от гледна точка на това, че ние винаги сме винели младите хора, че не са били достатъчно ангажирани обществено, политически и е изключително неуместно в момента пък да казваме, че са много политически повлияни или че някой се опитва да ги организира. Смятам, че това нещо въобще не може да отговаря на истината, но се замислих върху това, което вие го попитахте - колко са. И си помислих, че няма значение колко са. Защото, нали знаете, в „Под игото” накрая само лудият е протестирал. Съжалявам, че го казвам като метафора, но добре е, че има млади хора, които протестират и то за морал, за ценности, за това, че не може да продължава по този начин. Те не са хората, които вероятно могат да намерят отговор на това как да се излезе от това положение.

Водещ: Но те дават сигналите.

Надежда Нейнски: Да, но те дават сигналите.

Водещ: Добре, много Ви благодаря.


Надежда Нейнски: Новият дебат в България е между партии, готови да проиграят европейското ни развитие и такива, които са последователни в отстояването на европейския път

Интервю на Лили Маринкова с Надежда Нейнски за предаването "Неделя 150" по Българското национално радио, програма "Хоризонт"

Водещ: Продължаваме с г-жа Надежда Нейнски, евродепутат. Вероятно вие бихте изтъкнали други елементи на това, което произведе миналата седмица, имам предвид тази полемика, възприемана съвсем противоречиво и на практика удължаването на мораториума за продажба на земеделски земи. Какви гласове можахте да чуете в ЕНП, за какво се говориш там? 

Надежда Нейнски: Моето усещане от последната седмица е, че вече почти с нищо България вече не може да изненада ЕС. Ако позицията на "Атака" по отношение на мораториума няма как да изненада когото и да било, то необяснима е позицията на ГЕРБ и на БСП – две партии с претенции, които до този момент се стремяха максимално да докажат на Брюксел, че всичко старо е забравено и че всъщност в тяхно лице могат да се видят предсказуеми партньори. Бих дала коренно различна характеристика на случилото се миналата седмица. Според мен то е една вътрешнополитическа игра, която цели да реши вътрешнопартийни проблеми, конкретно на ГЕРБ и на БСП. Най-неприятното и най-недостойното в случая именно е, че и БСП, и ГЕРБ залагат външнополитическия имидж на България като част от стремежа да си решат вътрешните проблеми. Какво имам предвид? Започвам с БСП, тъй като съм провокирана много от изказването на г-н Янаки Стоилов преди малко, което изслушах внимателно. На практика той в мен затвърди впечатлението, че гласуването на БСП във връзка с мораториума е съвсем умишлено и с него, първо, те атакуват Станишев като лидер на ПЕС.

Можете да си представите какво означава лидерът на европейските социалисти в един момент да покаже, че неговата собствена партия заема антиевропейска позиция. Второ, те бламират собственото си правителство. В крайна сметка всичко може да се каже за БСП, но идеята, че това са го направили случайно, водени от емоция е, меко казано, абсолютно несъстоятелно подозрение. Просто тази партия е показала, че рядко се води от емоции и че всичко при тях е напълно планирано. Т.е. те си разчистват вътрешнополитически сметки. И нещо повече.

Слушайки преди малко изказването на г-н Стоилов, ми направи впечатление неговото определение - че те искали радикален реформизъм. Честно да ви призная, дори не очаквах един човек, ерудиран, какъвто безусловно е Янаки Стоилов, да каже такова нещо публично. Т.е. той потвърждава какви са стремежите и интересите на БСП, тя се връща към най-ретроградните си виждания относно развитието на България. Въобще няма да коментирам това, че г-н Стоилов отрича правото на студентите, да протестират - разбира се, облечено в юридически аргументи. Но той каза, че по-добре да се ориентират към окупации на банки и имения на богаташи. Той ги обвинява, че нямат социални искания. Т.е. за БСП нищо друго, освен окупирането на банки и именията на богаташи или социални искания не може да си заслужи правото за протест.

Темата с морала, принципите, ценностите, с желанието за нормализация в България е нещо, което те считат, че изобщо не може да бъде повод за протест. Което показва съвсем различен начин на мислене. Вие го нарекохте разлика в скалата на доброто и лошото и аз напълно съм съгласна с вас. Просто левицата, за съжаление, за пореден път показва, че има коренно различно разбиране за това как трябва да се развива България. И тук според мен новият дебат в България - между партии, които са готови да проиграят европейското развитие на България и при всяка трудност да го употребят политически, и такива, които са последователни в стремежа си да развиват и да реформират България в контекста на ЕС. За някои сигурно това би било клише.

Водещ: Звучи пресилено. Звучи ми пресилено. Едва ли има такъв катастрофичен позив.

Надежда Нейнски: Не, нищо катастрофично няма. Истината обаче е в нюансите. Защото за мен проблемите и в ЕС, и в частност България като една малка брънка от ЕС, произтичат от невъзможността на управленията да използват демократичните механизми за нормализиране и подобряване на живота на хората. Слаби правителства, невъзможност да се дадат предимствата на онова, което беше идеята и европейския проект, води до нихилизъм, до оттеглянето на хората и търсене на популистки, националистически и каквито и да било...

Водещ: Ама вие сериозно ли мислите, че така преминава границата на новото мнозинство, че в това има опитване на други варианти, създаване на бъдещи нови връзки и бламиране на Станишев?

Надежда Нейнски: Има такава тенденция, определено. В България в момента трудностите в развитието на държавата, които се дължат наистина на слабото управление, се използват от определени кръгове за възстановяване на носталгията в практики и модели, които смятах, че отдавна сме отрекли. Защото популизмът и национализмът - казал го е много преди мен и много по-велик политик -  национализмът е последното убежище на комунизма. Ето, вижте какво стана и по отношение на бежанците. Това са много тежки теми. Аз съм съгласна с хората, които наистина се безпокоят по начина, по който България ще реши тези проблеми. Те не са никак прости. Но следя как тече дебатът и виждам безпомощността в решаването на тези проблеми. Когато държавата е безпомощна да реши проблеми, които тревожат хората, хората търсят други варианти. И никой не може да им се сърди, защото страхът, мизерията, трудностите в битието им ги карат да се спасяват по единично. Едни емигрират, други се тласкат към крайности в обществото. Виждате до каква степен се е нажежило обществото и какво голямо противопоставяне има. Виждате, че в момента няма никакви авторитети. Нито една институция не се ползва с доверие. Когато хората загубят доверие в държавата, в нейните институции, когато парламент, правителство, съд са с такъв нисък авторитет и с такова ниско доверие, това са ситуации, в които и близката и по-далечната история е показала, че са много опасни и трябва наистина внимателно да се търсят пътища за възстановяване на мостовете между хората и между институциите. 

Водещ: А как практически да се излезе от положението заради това, че има действително тревога за начина, по който се действа в областта на това, начина, по който въобще ще се реши проблемът със земите и как да се излезе от тази криза?

Надежда Нейнски: Това, което беше казано и от Светослав Терзиев в началото, е вярно. Водени са преговори преди влизането ни в ЕС и са поети конкретни ангажименти, членството в една организация винаги е приемането и на права, и на задължения. Няма как България да се ползва единствено от предимствата в ЕС. Отделен въпрос е доколко ние сме в състояние да се ползваме, но пак отварям голяма скоба като казвам, че дали ще съумеем да се възползваме от предимствата, зависи от капацитета на държавата и на нейните институции. 

Водещ: Просто може ли да се преговаря според вас отлагане на изпълнението на договора, да се преговаря?

Надежда Нейнски: Категорично смятам, че не може да се договаря подобно нещо. 

Водещ: Има и други страни, за които предупреждават, че е възможно да постъпят като България и няма да отворят пазара си за земи.

Надежда Нейнски: Вижте какво се случи с Румъния. И това, което беше казано преди малко, България трябва да започне да преговаря, ако реши, че иска промяна в договора, с всяка една от страните поотделно. И това ни вкарва в една процедура, от която не се знае как ще излезем и до каква степен, дори и договорени неща, няма след това да бъдат проиграни. В момента авторитетът на България в ЕС е много нисък поради редицата политически глупости, които бяха направени. 

Водещ: Какво означава това? Може да има политическа глупост и в начина, по който беше подписан договорът?

Надежда Нейнски: Като външен министър съм водила преговори неведнъж, спомням си много ситуации, в които България беше поемала конкретни ангажименти. И ще ви върна към една от най-знаковите, която много пъти се е коментирала публично. Темата с АЕЦ "Козлодуй". През 1997 г. , когато ОДС взе властта, България беше поела ангажименти за затварянето на блоковете на АЕЦ "Козлодуй". Правителствата преди това на социалистите бяха поели такива ангажиментите. И всъщност когато ние отидохме да преговаряме в Брюксел, Брюксел каза  „нас не ни интересува кое правителство и кой министър-председател е поел тези ангажименти, това са ангажименти на държавата България и вие сте длъжни да ги спазвате”. Беше изключително трудно да ги убедим в онези години, че е възможно, пре все, че тогава не ставаше въпрос за европейски договор, България още не беше член на ЕС. Ставаше въпрос за договорености извън европейския договор, ние поставяхме на обсъждане аргументи, че в момента кризата в икономиката на България, проблемите в стараната налагат да се препазглеждат тези договорености и да се търсят други решения. Тогава успяхме. Но правителството се ползваше с високо доверие в Брюксел. Което не е случаят със сегашното правителство.
Приемането на България в ЕС означава политически, че България е достигнала до едно ниво на развитие на политика, икономика и обществени отношения, които я правят една от ЕС, т.е. със сходни икономически, политически и обществени системи. Т.е. ние в момента, ще дадем поле на дебата, в който винаги са ни обвинявали – че сме били приети неподготвени в ЕС, че не сме догледали нещата, че нямаме никаква компетенция по въпросите и това ще има много тежки последици за българското присъствие в ЕС, а нищо чудно и да го постави на карта изобщо.

Водещ: С две думи как коментирате това търсене на съпричастие заради огромния скандал с подслушването и потребността да бъде изработена декларация, реакция на ЕС, разбира се и на друго равнище?

Надежда Нейнски: Това е една много болезнена тема в момента в ЕС, даже на последната сесия в Страсбург беше подложен и на дебат т.нар. swift - за банковите системи на информацията между ЕС и САЩ. Няма съмнение, че това до голяма степен хвърля сянка върху отношенията между САЩ и Европа. Всъщност безспорното качество в този тип взаимоотношения между, ние ги наричахме навремето Великите сили, но не може да се каже, че ЕС може да бъде квалифициран по този начин, така или иначе между субектите в световната политика, е, че при тях има много активен диалог. И когато се появи подобен проблем, се търсят начини за решаването на проблема, а не за противопоставяне. Дори и да има емоционални изказвания, дори и да има някакви демарши между отделните държави, истината е, че в крайна сметка и Европа, и Щатите знаят, че демократичното развитие на света зависи от добрите им взаимоотношения. И аз съм сигурна, че те ще търсят начин да възстановят пропукалото се доверие помежду им. 

Водещ: Благодаря!


понеделник, 28 октомври 2013 г.

Декларация на Реформаторския блок по повод внасянето на искане от Президента до Конституционния съд по казуса Пеевски

Днес Президентът внесе искане до Конституционния съд за обявяване на решението на Народното събрание от 19 юни 2013г. по казуса Пеевски за противоконституционно. Това искане дава шанс не само конкретният случай да бъде решен в съответствие с Конституцията, но и за решителна стъпка в посока на налагането на правилата и по отношение на властимащите.

Законосъобразното решаване на този казус надхвърля индивидуалните му измерения. Не случайно той стана символ на всичко, което възмущава българските граждани в управлението на страната и се превърна в знак за сливането на политическа, икономическа и медийна власт в безпринципни коалиции, преследващи единствено лично обогатяване. Казусът се превърна в символ и на задкулисното управление, което гражданите на България нарекоха фасадна демокрация и управление на мафията.

Законосъобразното решаване на този казус е шанс българските граждани да започнат да възстановяват вярата си, че постигането на справедливост е възможно през държавните институции.

Реформаторският блок още веднъж заявява позицията си, че с първоначалното си решение Конституционният съд не отговори на ключовите въпроси по този казус. Искането на Президента е насочено именно към тях.