петък, 18 октомври 2013 г.

Декларация на Реформаторския блок по повод кризата с бежанците

Правителството на БСП, ДПС и Атака вкарва България в нова криза.

Невъзможността му да се справи с бежанците е на път да се превърне от управленски провал в хуманитарна катастрофа за потърсилите помощ у нас и в дълбока рана в националното достойнство на самите българи.

В продължаващата месеци ситуация правителството:

·                                 Не охранява границите на страната
·                                 Не гарантира националната сигурност
·                                 Не осигурява задължително ниво от хуманно отношение към бежанците
·                                 Не спазва международните спогодби и изисквания в подобни случаи
Всичко това не само пряко заплашва здравето на подслонените у нас бежанци, но и драматично уронва международния престиж  на държавата ни, но и поставя под съмнение състрадателността и цивилизоваността на българските граждани.

Реформаторският блок настоява:

1.                              Правителството незабавно да промени неглижиращото си отношение към проблемите и здравето на бежанците у нас 
2.                              Да направи спешен финансов анализ за нужните средства и те да бъдат публично отпуснати и разпределени за нуждите на хората
3.                              Обосновано и настойчиво да поиска от ЕС необходимото финансиране
4.                              Медиите да бъдат допуснати до всеки момент от процеса, за да гарантират прозрачност и ефективно изпълнение на задачите
5.                              Президентът да свика КСНС и да се приема план за справяне с бежанската криза.

17.10.2013г. 
София