петък, 18 октомври 2013 г.

СТАНОВИЩЕ НА СИНЬО ЕДИНСТВО–ПЛОВДИВ

       Като граждани на Пловдив и областта, за нас не е безразличен опитът на управляващата Община Пловдив партийна коалиция, водена от ГЕРБ, да доведе до финансов и икономически колапс общината и региона чрез изтегляне на кредити в размер на 84 932 750 лева, предвидени в проектобюджета на общината за 2014 г. Решението за това беше взето на последната сесия на Общински съвет Пловдив. Всичко това е въпреки прогнозата на градската администрация, че 2013 г. приключва с дефицит от близо 10,5 млн. лева, а за 2014 и 2015 г. също е предвиден дефицит - съответно 6,2 млн. лв. и почти 7 милиона. В проектобюджета, подготвен от общината и гласуван на общинската сесия, са включени 10 договора за заеми и две гаранции. Общата им стойност е 84 932 750 лева. Това са кредитът с Райфайзенбанк, от който за погасяване са останали 36 млн. лева, договори с лизингови компании, по два договора с фонд “Енергийна ефективност”. В сумата фигурират също така два договора с “Флаг” ЕАД за 6 261 753 лева и 3 000 000 лева, с “Джесика” - за 10 757 065 лева, с Европейската банка за възстановяване и развитие - за 27 772 786 лева. За справка - собствените приходи на общината са в размер на 100 млн. лева. Елементарна сметка показва, че това е почти 85% от приходната част на общинският бюджет.

Всички тези разчети са непълни, без да е включен и гласуваният 30 млн.заем на предходната сесия, който беше върнат от Областната управа и отново прегласуван. Този заем беше гласуван без точни разчети за изразходването му и се оказва, че с него ще бъде финансиран ремонтът на малко над 7 км. пътни артерии, при съществуващи над 400 км. такива.

Изтеглянето на тези заеми очевидно целят захранването с финансови средства по престъпен начин на обръчите от фирми, финансиращи политическите партии от коалицията, управляваща Пловдив и областта, вкарване на общината в спирала от задължения и липсата на реални средства за съживяване на колабиралата общинска икономика.

Ние категорично възразяваме на опита да бъде допълнително затруднено развитието на Пловдив и региона за сметка на тесни партийни интереси и за създаване на условия за липса на средства за капиталови разходи и в следващите три години.

Категорично сме за оставка на загубилата обществено доверие управляваща коалиция в Пловдив и областта в лицето на кмета на Община Пловдив г-н Иван Тотев и общинските съветници.


Членове на Националното представителство на ПП Синьо Единство:
Костадин Шанков – координатор за град Пловдив

Адв. Янко Радунчев – координатор за Област Пловдив