четвъртък, 7 август 2014 г.

Коалиция „ДЕСНИТЕ“ остро протестира срещу изявлението на министър – председателя Близнашки, че „комунизмът е много красив идеал“

Коалиция „ДЕСНИТЕ” остро протестира срещу изявлението на министър-председателя Георги Близнашки, че „комунизмът е много красив идеал”. 

Напомняме на г-н Близнашки, че този „красив идеал“ всъщност е погубил десетки милиони хора и е увредил развитието на редица страни и народи.

Разликата между националсоциализма и комунизма се състои само в това, че едната идеология налагаше превъзходството на една раса над друга, а втората - диктатура на една класа над останалите слоеве в обществото. Комунизмът отвори пропаст във всяко едно общество, където бяха посети семената му.

Напълно неприемливо човек, чиято професионална квалификация и длъжност изискват спазването на Конституцията и законите на РБ, да си позволява подобно изявление в момента, в който заема най-високата позиция в изпълнителната власт, представлявайки не само себе си, но и Република България.

Напомняме, че ХХХVIII Народно събрание прие Закон за обявяване на комунистическия режим в България за престъпен (обнародван в Държавен вестник, бр. 37 от 5 май 2000г.)  С него комунистическия режим в България от 9 септември 1944 г. до 10 ноември 1989 г. е обявен за престъпен, а Българската комунистическа партия  -  за престъпна организация, подобно на други организации, основаващи се на нейната идеология, които в дейността си са били насочени към потъпкване на човешките права и демократичната система.

 Настояваме президентът Плевнелиев да вземе отношение по направеното изявление от назначения от него служебен премиер.


Очакваме публично извинение от министър – председателя Близнашки!