четвъртък, 8 януари 2015 г.

Трето поредно правителство е безсилно да се справи с проблема с бежанците

Трето поредно правителство на България не е в състояние да се справи с бежанската криза. За две години не се намери ефективно решение за охрана на границата, а системата по приемане, грижа и интегриране на бежанците не се промени с нищо.
Постоянното писане на планове, свикване на междуведомствени комисии и формиране на работни групи, без от това да следват реални действия и резултати, издава политическото и административно безсилие на управляващите да решат проблема със сирийските бежанци.
Създаването на вицепремиерски пост, който има специално отношение към ЕС и сигурността, в това число и бежанците, се доказва с всеки изминал ден като неефективен.
Проблемът с бежанците е илюстрация на хаоса в институциите и прехвърлянето на отговорност. Очевидно е, че липсва координация, подготвени кадри, инфраструктура и техника. Вместо да се съсредоточат усилия за отстраняване на тези пропуски, се лансират екзотични и вредни идеи като тази армията да охранява в мирно време границата ни с една съюзна държава, каквато е Турция.
На фона на трудностите, които България изпитва да убеди някои европейски държави в готовността ни да влезем в Шенген, проблемът с бежанците допълнително отслабва българските аргументи в тази посока, а националната цел Шенген се отдалечава все повече. 
Несериозно е изграждането на охранителна преграда на границата с Турция да се изчерпва с 30 км. за две години. Несъстоятелно е министерствата да не могат да се разберат кой отговаря за строежа и за охраната на границата. Недопустимо е при постоянно нарастващия бюджет на МВР ведомството да не може да се справи с проблема, средствата от държавния бюджет и бюджета на ЕС за центровете по настаняване да се изразходват неефективно, а държавата да няма никакъв план за интеграция на бежанците, получили закрила у нас.
Спешно трябва да се предприемат активни политически действия в две посоки:

1.    Да се инициира тристранно сътрудничество между България, Гърция и Турция като държави, най- пряко засегнати от бежанската криза, с цел изработването на общи решения.

2.    Да се предприемат инициативи по промяна на европейското законодателство, така че всички държави в общността да приемат солидарно бежанци, вместо проблемът да се стоварва само върху държави като България, които са най-пряко подложени на миграционния натиск.