четвъртък, 4 април 2013 г.

Решение на ПП СИНЬО ЕДИНСТВОНационалното представителство на ПП „СИНЬО ЕДИНСТВО” е убедено в принципите и ангажиментите, подписани в Единната платформа на 20.01.2013 г.

Националното представителство застава категорично зад убеждението, че участието на ПП „ДСБ” и ПП „СИНЬО ЕДИНСТВО” в коалиция бе ключово важно за успеха на десницата на националните избори на 12 май 2013 г. и формиране на ядрото на единен политически субект.

Партия СИНЬО ЕДИНСТВО бе организационно, технически и политически готова да осъществи тази цел. ПП ДСБ не отговори на тази готовност в законовия срок за създаване и регистриране на коалициите до 01.04.2013 г.  

Националното представителство намира за невъзможно да гарантира на българските граждани ангажиментите, поети в Единната платформа, при отсъствието на юридически механизми за взимане на решенията на регистрираната коалиция „ДСБ – БДФ”.

В тази връзка Националното представителство на ПП „СИНЬО ЕДИНСТВО” реши:

1. ПП "СИНЬО ЕДИНСТВО" да не участва под никаква форма в парламентарните избори на 12 май 2013 г.

2.  ПП "СИНЬО ЕДИНСТВО" продължава да работи за осъществяване целите на Единната платформа и ще поднови разговорите в тази посока след приключване на парламентарните избори на 12 май 2013г.