вторник, 9 април 2013 г.

ОТВОРЕНО ПИСМО ДО ДЕСНИТЕ ИЗБИРАТЕЛИ


СИНЬО ЕДИНСТВО не беше създадена като поредната партия за поредните избори. Нито, за да се наредят едни хора в едни листи. Нито, за да може едно политическо его да се съизмери с друго.

С
ИНЬО ЕДИНСТВО беше създадена с единствената цел да участва в коалиция Сините, която да поиска доверието на десните избиратели за единство и на базата на това доверие да се формира единна партия.  

По този път поеха крайно мотивирани хора - част от тях опитни политици, напуснали СДС след 20 години, други- млади и искрени, които повярваха в проекта единна десница.
 

Начините за реализирането на този проект бяха два:
Първият, да се изгради след изборите единна партия между СИНЬО ЕДИНСТВО и ДСБ и гаранти за това да бъдат Иван Костов и Надежда Нейнски. Или вторият, да се сведе единството до проекта ДСБ и да се включат отделни личности от СИНЬО ЕДИНСТВО в листите им.

Единната платформа, подписана на 20.01.2013 г., беше знак, че избраният път е пътят на единната партия. Това мотивира хората от СИНЬО ЕДИНСТВО да обиколят страната, да изградят структури, да убедят много съмишленици, да преборят с години наслоявано недоверие и да учредят партията, която да направи юридически възможно сливането.

Една седмица преди крайния срок СИНЬО ЕДИНСТВО се учреди като партия, бе технически и политически напълно готова да участва в коалиция Сините и да доведе до край процеса по сливането след изборите.

По време на финалните преговори обаче за Преговорния екип на СИНЬО ЕДИНСТВО стана ясно:

-Че проектът единна партия не се ползва с подкрепа от структурите на ДСБ и очевидно се върти в главата само на няколко човека.
-Че няма необходимото ниво на доверие между ДСБ и СИНЬО ЕДИНСТВО и според ДСБ то може да бъде дадено само срещу парична гаранция. 
- Че ДСБ считат проекта си за успешен и за тях приоритет е неговото бъдещо развитие.

Това стана причина СИНЬО ЕДИНСТВО да се оттегли от преговорите, а ДСБ да регистрира на другия ден коалиция ДСБ-БДФ. Последвалите предложения за политически съюзи само потвърдиха избрания път от ДСБ за тези избори.

Независимо от всичко СИНЬО ЕДИНСТВО продължава да вярва:

- Че хората искат веднъж завинаги една силна дясна партия, а не вечни коалиции.

 - Че голямата цел за единна партия и поетите ангажименти в Единната платформа не трябва да бъдат подменяни от тяснопартийни интереси.

- Че доверието между съмишлениците в политиката се измерва в политически, а не във финансови гаранции.

Преговорният екип на СИНЬО ЕДИНСТВО е убеден, че положи всички усилия да аргументира пред ДСБ необходимосттта от изграждане на единна партия.  
Този път не успя.
На политическия терен отново са двата знака на разделението - коалиция СДС и коалиция ДСБ-БДФ. Единството като една дясна партия засега се отлага. Дали то ще получи своя шанс ще зависи от оценката на статуквото в традиционната десница, която хората ще дадат с вота си на 12 май.Преговорният екип:
Христо Панчугов, председател на ПП СИНЬО ЕДИНСТВО
Маргарита Бойчева, зам.- председател на ПП СИНЬО ЕДИНСТВО
Димитър Иванов, генерален секретар на ПП СИНЬО ЕДИНСТВО
Надежда Нейнски, член на ПП СИНЬО ЕДИНСТВО
Ваньо Шарков, член на ПП СИНЬО ЕДИНСТВО