сряда, 14 май 2014 г.

Маргарита Бойчева: СИНЬО ЕДИНСТВО ще работи за увеличаване на европейското финансиране за културните и творчески индустрии като сегмент от малкия и среден бизнес

Повечето от фирмите в сферата на културните и творчески индустрии са малки и средни фирми. В България те дават висока добавена стойност въпреки икономическата криза – 3,95% от БВП, осигуряват трайна заетост и работни места. СИНЬО ЕДИНСТВО разбира, че тези предприятия са успешни и е нужно да се инвестира в тях. Затова в ЕП ще имаме законодателни инициативи за намаляване на административната тежест, улесняване на достъпа до финансиране, създаване на фонд с държани гаранции за кредитиране и данъчни преференции за фирмите в сектора на културните и творческите индустрии.

Тази теза застъпи зам председателят на СИНЬО ЕДИНСТВО и пета в европейската листа на партията Маргарита Бойчева.  Тя участва в дебата, организиран от „Обсерватория по икономика на културата“  на тема „Българската култура в контекста на изборите за Европейски парламент 2014“. Дебатът бе открит от министъра на културата Петър Стоянович и в него участваха още Мария Габриел от ГЕРБ, Достена Лаверн от БСП, проф. Ивана Енева от РБ, проф. Мирослава Кортенска от ББЦ и Георги Вълчев от АБВ.

СИНЬО ЕДИНСТВО застава категорично зад Националната стратегия за култура, изготвена от над 150 експерта в сектора. „Не я бавете повече, г-н министър, потърсете широка подкрепа в парламента за нея и спрете веднъж завинаги работата на парче в този сектор“, обърна се Бойчева към министъра на културата и продължи: „Не ми прозвучахте много убедително, че ще намерите сили и политическа воля да отстоите финансиране за тази стратегия. А без план и без финансови инструменти за реализиране, стратегията ще остане поредния пожелателен документ“, каза Бойчева.


Тя поиска Националната стратегия за култура да бъде приоритетно обвързана с Национална стратегия за образование. „Моралната и ценностна криза, която през последните години доби огромни размери в България,  може да бъде преодоляна само с тотално преосмисляне ролята на образованието, културата и интелектуалните усилия в обществото. Защото няма никакво значение ние с вас тук какво ще кажем, как ще се ангажираме в работата си в ЕП с българската култура, ако позволим да се задълбочи тенденцията да няма духовна потребност, да има упадък на ценностите, масово чалгализиране и агресия. Мнението на моята партия СИНЬО ЕДИНСТВО е, че усилията в сферата на българската култура в следващите години ще бъдат апостолска работа. Ще трябва да работим за възпитаване на потребност от изкуство и култура още от най-ранна възраст и възраждане на традиционни семейни и християнски ценности. Това няма да се случи с раздаване на таблети в училищата или със задължително вкарване на четиригодишните в детските институции. Ще стане със специфични усилия в образованието, чрез засилване на класните и извънкласни занимания с културни дейности, чрез създаване на детски образователни центрове към театрите, галериите, музеите и т.н.“, категорична бе Бойчева

„Само четири думи ще кажа накрая – алтернативни източници на финансиране. Ако оставим културата само на държавна издръжка, ако не създадем арт-лотария, тематични фондове за набиране на общински и частни средства, значи секторът култура в България, изобщо не е влязъл в 21 в.“, добави Бойчева.