сряда, 5 февруари 2014 г.

Правителството погубва здравеопазването с поредната имитация на реформи

Закриването на болници не решава болните въпроси на българското здравеопазване

Министерство на здравеопазването е безсилно да проведе дългоочакваната реформа в сектора. Единственото, което се оказва по силите на министър Таня Андреева е да продължи пагубното нищо-правене на ГЕРБ в сферата на здравеопазването.
През есента министър Андреева декларира, че "правителството спира политиката на предишните управляващи за закриване на болници в странатаи безконтролно отваряне на нови", а Премиерът Орешарски, заяви, че най-късно до средата на годината ще започне реална здравна реформа.

Така както, БСП обвиняваше предходното правителство в геноцид, а ДПС предлагаше парламентарни решения срещу затварянето на лечебни заведения за болнична помощ, днес именно двете управляващи партии са готови да приложат безумната политика на кабинета Борисов.

Министър Андреева да спре незабавно със спекулациите за това, че  лечебните заведения, които обслужва НЗОК са 400.


Според българското законодателство, всяко лечебно заведение за болнична помощ функционира след разрешително за дейност, подписано от министъра на здравеопазването и договор с НЗОК, за да има финансиране.

Въвеждането на т. нар. „Медицински стандарти“ - обрекоха на фалит малките общински болници. Те им отнеха възможността да работят по клинични пътеки и ги натовариха с лобистките свръхизисквания за брой персонал и апаратура.
За последните пет години в България се смениха шестима здравни министри и всеки от тях малко след назначаването си хукваше да закрива болници. Управлението на БСП, ДПС и Атака не се различава с нищо от предходните защото:

• липсва предвидимост и последователност в здравната политика, няма и възможност за професионална реализация на българските лекари.

• спешната помощ вместо да е въпрос на държавна политика се превърна в оправдание на чиновници.

България има спешна нужда от реформа в болничната помощ, но тя не започва със закриване на болници!

ПП СИНЬО ЕДИНСТВО настоява водещо начало в такава реформа да бъде качеството на медицинската помощ в лечебните заведения и квалификацията на медицинските специалисти. Необходим е експертен анализ на необходимостта от болнична помощ за всеки регион от страната, базиран върху регистрираната заболеваемост.

ПП СИНЬО ЕДИНСТВО констатира три основни проблема в провежданата досега здравна политика :

  • Държавата се опитва да надхитри българския пациент, който заплаща осигуровки, но ползва много по-малко от дължимото при солидарно осигуряване.
  • Ако се закрие болничната помощ, тя няма с какво да бъде заместена и така се отнема конституционното право за гарантиран достъп до здравни грижи на гражданите.
  • Няма разработени и приети здравни и медицински критерии за реформа в болничната помощ.
ПП СИНЬО ЕДИНСТВО има следните предложения в тази връзка:

1. Всяка намеса на държавата в болничната помощ да става след анализ на заболеваемостта и съгласуване с Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

2. Разкриването на всяко ново лечебно заведение на територията на една община да става след решение на общинския съвет.

3. Всяка промяна да отговаря на гарантирания от конституцията достъп до здравна помощ за всички български граждани.

4. Да отпаднат лимитите за доболнична помощ – специализирани консултации и високоспециализирани изследвания, както и за финансовото лимитиране на болниците.

5. Да бъдат преразглеждани медицинските стандарти, които не само не подобриха качеството на медицинската помощ у нас, но доведоха и до закриване на лечебни заведения в общините.

ПП СИНЬО ЕДИНСТВО АЛАРМИРА, ЧЕ АКО ПРАВИТЕЛСТВОТО НЕ ПРЕДПРИЕМЕ СПЕШНО РЕАЛНИ СТЪПКИ ЗА ЗДРАВНА РЕФОРМА, ПРОБЛЕМИТЕ ЩЕ ДОВЕДАТ СЕКТОРА ДО ПЪЛЕН ФАЛИТ И ДО ТРАГИЧНИ ПОСЛЕДСТВИЯ ЗА ЗДРАВНАТА СИСТЕМА И БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ.