вторник, 11 март 2014 г.

Не може да става дума за подмяна, ние участваме в усилието по създаване на единна дясна партия от самото му начало

Позиция на Гражданско сдружение „Обединени земеделци и демократи“

Гражданско сдружение „Обединени земеделци и демократи“ намира за напълно несъстоятелни претенциите на ПП „Обединени земеделци“ към решението на сдружението да участва в Платформата за създаване на единна дясна партия заедно с Гражданско сдружение ЕВЕТ и ПП СИНЬО ЕДИНСТВО.

Гражданско сдружение „Обединени земеделци и демократи“ подписа Платформа, основана на принципи и идеи, които трите организации припознават и за които работят в обществената и политическата сфера. Право на всяко едно сдружение е да изяви своето мнение и да посочи желанието си за подкрепа на определени политики и значими обществени и политически фигури.

Името „Обединени земеделци и демократи“ е израз на единството на хора, обединени от общи принципи и визия за развитието на държавата, в една общност.

Несериозно е председателят на ПП „Обединени земеделци“ г-жа Петя Ставрева да коментира решение на нашето сдружение, с което тя няма нищо общо. Не може и дума да става за подмяна, тъй като знакови земеделци, участващи в сдружението ни, са съпричастни на каузата за създаване на единна дясна партия от самото начало.
Изявлението на Петя Ставрева е опит за манипулация на общественото мнение, неприсъщо за отговорен политик. Гражданско сдружение „Обединени земеделци и демократи“ е легитимно според българското законодателство, видно от решението на Софийски градски съд. Неговите членове имат право да провеждат своята дейност според целите и мисията на сдружението, а председателят му има всички права, дадени му според Устава и Закона.

Обръщаме се към лицата, които днес говорят от името на ПП „Обединени земеделци“, да направят съответните справки в българското законодателство и да проявят необходимата компетентност, задължителна за политически и обществени деятели.

Членовете на ГС „Обединени земеделци и демократи“ никога не биха подвели съзнателно или умишлено гражданите, българския съд или лица, на които се доверяват напълно, заради доказаните им почтеност, последователност и предвидимост.

Сдружение „Обединени земеделци и демократи“ няма намерение да влиза в обяснителен режим, заради невежеството и некомпетентността на трети лица.

Ние, потомствените земеделци и убедени демократи, оставаме верни на принципите и ценностите на общността, към която принадлежим.

Вярваме, че нашият път за отстояването на тези принципи и ценности минава през вграждане на усилията ни в създаване на нова силна партия, стъпила на успехите на дясното управление 1997-2001 г. и доразвиваща ги с днешна дата. Основни фигури от нашето сдружение като председателят Моньо Христов и Георги Каркъмов са отстоявали демократичните ценности и земеделските политики в няколко парламента. Доказани авторитети като Любен Вичев, Валя Колева и Гичка Кърнева, са работили десетилетия за отстояването на демократичността и морала в обществото и политиката, а младите членове на сдужението са твърдо решени да продължат активно по този път.

Решение на Софийски градски съд за вписване в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на Гражданско сдружение „Обединени земеделци и демократи“