събота, 20 септември 2014 г.

Емил Йорданов: Нехайното отношение на институциите е основен проблем за липсата на достъпна градска среда за хората с увреждания

Когато говорим за недостъпността на достъпната градска среда, е нужно да отбележим, че проблемът не е толкова в липсата на законодателна инициатива, колкото в нехайното отношение на институциите. Това каза кандидадът за народен представител Емил Йорданов, който е втори в листата на ДЕСНИТЕ В 25 МИР на среща на коалицията с организации на хора с увреждания. Срещата се проведе по инициатива на Центъра за независим живот- София и от страна на ДЕСНИТЕ в нея участваха председателят на коалицията д-р Илко Семерджиев и Деница Сачева от гражданската квота на коалицията.
От Асоциацията на хората с увреждания предложиха на ДЕСНИТЕ да приемат техните искания за промени в политиките в сферата на уврежданията. ДЕСНИТЕ се ангажираха да проведат необходимите реформи в духа и в съответствие с Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.

Емил Йорданов даде пример с нископодовите трамваи в София, както и с пероните на метрото, които не са съобразени с новите мотриси и по същество и трамваите, и метрото остават недостъпни за хората с увреждания „Нехайното правене на т.нар. достъпна градска среда, само за да се отбие номерът, реално не дава резултат“, отбеляза Йорданов и допълни „Например по разпоредби трябва да има скосени тротоари, но няма установени стандарти и няма последващ контрол. Резултатът е, че голяма част от тези скосени тротоари не улесняват достъпа за хората с увреждания, а го възпрепятстват“. 
По време на срещата д-р Семерджиев представи основните политически документи на Коалицията – Идейна и ценностна платформа и Политическа визия. Тема на разговора станаха и основните моменти  в Предизборната програма на Коалиция „Десните”, които пряко засягат хората с увреждания и техният равноправен достъп до публични ресурси. В нея е предвидено създаване на достъпна среда за хората с увреждания и насърчаване на използването на техния човешки потенциал в пазара на труда, като същевременно се инвестира в предоставянето на социални услуги насочени конкретно към техните нужди от информация, социално подпомагане, здравеопазване, лични асистенти, домашен социален патронаж.
„Нашето желание е да направим държавна агенция за електронно управление, за електронни публични услуги и за дигитална икономика. Като тази държавна агенция да е под пряко управление на Министерски съвет и да има правомощията всички ведомствени институции да бъдат синхронизирани, докато започнат да работят заедно и да уважават човека”, каза д-р Илко Семерджиев и допълни, че това, което отличава „Десните” от всички останали е, че „нашето внимание е насочено към човека като към личност.”

„Моето дълбоко убеждение е, че трябва да се работи с хора и в този смисъл едно от нещата, които смятам, че са най-порочни, е че всичко в България се обяснява, планира, отчита единствено и само през сферата на парите. Всички проблеми в България са следствие от факта, че в българската политика има хора, които не се интересуват от хората, а се интересуват от пари и от личното си кариерно развитие. От нас зависи да се борим за това, което искаме да постигнем, но и като даваме власт на хора, които наистина знаят какво да правят с тази власт”, каза Деница Сачева и допълни, че за „Десните” е лична кауза да помагат на хората да правят разумен и информиран избор.