сряда, 24 септември 2014 г.

Емил Йорданов: За Спешната помощ е нужна инвестиция в човешкия капитал

Които са основните два приоритета в сферата на здравеопазването според коалиция ДЕСНИТЕ?
Първият ни приоритет е финансов- увеличаване на разходите за здравеопазване в рамките на един правителствен мандат от 4,1 %, ако не се лъжа в момента,  до 6% от БВП. Това има как да стане, без да се вдига здравноосигурителна вноска- например,  чрез повишаване на събираемостта и намаляване броя на неосигурените лица, които са доста в момента. 
Вторият ни основен приоритет е възстановяване на обществената Здравноосигурителна каса, както и поставянето й в среда на конкуренция.  Острата конкуренция би позволила да се развие едно доброволно здравно осигуряване, което в момента не съществува –имаме здравно застраховане, но не здравно осигуряване.

Как можем да спрем изтичането на здравни специалисти от България според Вас?
Образователната система трябва да отговори адекватно на този проблем.  Това означава стимулиране на студентите по медицина при завършване да избират специалности, за които се очертава опасен дефицит.  Това стимулиране става чрез добър социален пакет по отношение на работата им в тези специалности, инвестирането в специализацията и в т.нар. „медицина трета възраст“.

Какво спешно може да се направи за подобряване на Спешната помощ?
Аз защитавам коренно противоположна теза на  тезата на левите във връзка с подобряване на материалната база и закупуване на автомобили.  Това, което показват последните проблеми в софийската Спешна помощ, е, че коли има, но хора няма. Инвестицията в хора е важна, а не инвестицията в автопарк. Ние не правим гараж на Спешната помощ, а търсим начин да помогнем на хората.  И за оборудването ще кажа- работата на парамедиците не е да лекуват хората, а да запазят живота им до достигане в болницата.  Затова основното е инвестиция в човешкия капитал в Спешната помощ.  Лекарите могат да бъдат стимулирани да работят в Спешната помощ, както на определен етап от следването им, така и чрез стимули като ранно пенсиониране, например.

Какво е Вашето заключително послание в сферата на здравеопазванвето?
Намесата на държавата в която и да е икономическа област и в здравеопазването води до пустош и разруха. Затова държавните болници текат като бент на язовир, ударен от метеорит.  Коалиция ДЕСНИТЕ има КПД да се справи с проблемите в здравеопазването! Ние сме номер 17 в бюлетината.

Дебат по Радио София