петък, 25 април 2014 г.

Надежда Нейнски: Ще работя за създаването на самостоятелен бюджет по изпълнението на Дунавската стратегия

Изказване на Надежда Нейнски на организираната от нея международна конференция на тема: „Регионално сътрудничество на Дунавските общини: ключов фактор за икономически ръст и устойчиво развитие на местните икономики. Регионални програми за финансиране в помощ на предприемачите“

Уважаеми г-н Благов,
Уважаеми участници,
Уважаеми гости,
Когато започна организацията на днешната конференция, посветена на сътрудничеството между местната власт по поречието на р. Дунав като фактор за икономически растеж, се замислих за алегоричното значение на реката. Дунав винаги е била и продължава да бъде естествената връзка между Западна и Източна Европа, между Европейския съюз и все още нечленуващи държави от Балканите, връзка, устояла на времето и историческите промени. Въпреки това сякаш потенциалът на реката не е напълно постигнат, връзката – ненапълно използвана.
Надявам се конференцията да обърне тази тенденция и да положи началото на едно пълноценно сътрудничество между всички нас, сътрудничество, което да има осезаем и положителен ефект върху жителите и бизнеса от дунавските региони.

Регионалното сътрудничество между държавите по течението на р. Дунав, особено на местно ниво, е една мини-форма на европейско сътрудничество. Както държавите-членки на ЕС се справят с общите проблеми заедно, така и държавите по течението на реката могат да обменят опит и практики и да разработят стратегии за общото развитие на региона, като все пак се отчитат спецификите на всяка област и община. Първата стъпка в тази посока е чрез Дунавската стратегия и възможностите за трансгранично сътрудничество, като България активно работи с Румъния, Сърбия и с други държави от Югоизточна Европа.
Вярвам, че осезаем успех е възможен, ако фокусираме нашите усилия върху следните области: транспортна инфраструктура, развитие на малките и средни предпрятия и енергетика.
Река Дунав е естествен транспортен коридор, който изисква грижа, за да бъде използван пълноценно. Поради тази причина трябва да се засили сътрудничеството не само по поддръжката на реката, но и за изграждане и рехабилитация на пристанищни терминали за товар и пътници. Необходимо е и изграждането на модерна пътна и ж.п. инфраструктура, между отделните населени места, дори и да са в различни държави, и реката.
По този начин ще бъде улеснена и увеличена търговията между страните по р. Дунав, ще се намалят транспортните разходи на фирмите, които искат или вече произвеждат в региона, ще се улесни туризма. Въпросът е от жизнено значение за Северозападния регион в България с оглед на новопостроения Дунав мост между Видин и Калафат.
Едни от основните печеливши ще бъдат малките и средни предприятия, защото за тях всеки спестен лев, динар, лея, флоринт или евро са от значение, за да ги инвестират в ново производство. Също така увеличените възможности за контакти с международни партньори и улеснен износ ще засилят растежа на този отрасъл от бизнеса, ще създадат нови работни места и ще допринесат към икономическо развитие на крайдунавските общини, което от своя страна ще привлече международни инвестиции.
Създаването на подходящи условия чрез специални икономически зони и преференциално финансиране са само част от мерките в тази насока. Вярвам, че в хода на конференцията да чуем още предложения.
Някои от сферите, в които са необходими допълнително инвестиции за развитие на малкия и средния бизнес, са културния и екотуризъм, технологиите и традиционни производства. България допринася към уникалния дунавски регион със своето богато културно-историческо наследство (крепостта Баба Вида, църквата „Св. Троица“ в Свищов, построена от Колю Фичето) и традиции в производството на винения сорт гъмза например.
Не на последно място бих искала да обърна внимание на един важен за България и региона въпрос, а именно енергетиката. Сегашната криза в Украйна доказа необходимостта от ускоряване на стъпките в посока гарантиране на енергийната независимост на Европа. Държавите по течението на р. Дунав са едни от най-зависимите от руски газ страни, което прави изграждането на двупосочни интерконеторни връзки изключително важно. Сътрудничеството на национално и местно ниво трябва да се засили, но не за да дели Европа, а за да се достигне нивото на енергийна свързаност в Западна Европа.
Всичко това са само част от сферите, по които местните власти по течението на р. Дунав могат да работят заедно с подкрепата на държавата и Европейския съюз. Имайки предвид важността и обхвата на региона, вярвам, че европейската подкрепа ще се изрази най-добре не само с целенасочената Дунавска стратегия, но и чрез самостоятелен бюджет по изпълнението на стратегията.