петък, 25 април 2014 г.

Еврокомисарят Йоханес Хаан: Надежда Нейнски работи неуморно в подкрепа на европейските предприемачи, подобряване условията за бизнес и създаването на нови работни места


Видео обръщение от комисаря по регионална политика Йоханес Хаан пред организираната от Надежда Нейнски международна конференция на тема: „Регионално сътрудничество на Дунавските общини: ключов фактор за икономически ръст и устойчиво развитие на местните икономики. Регионални програми за финансиране в помощ на предприемачите“

Дами и господа,

Като почетен член на Борда на Съюза на малките и средни предприятия-Европа, имам удоволствието да работя с Надежда Нейнски, която организира днешното събитие. Бих искал да подчертая нейната неуморна работа като президент на Съюза на малките и средни предприятия - Европа в подкрепа на европейските предприемачи и подобряване условията за бизнес и създаването на нови работни места. Поради тази причина съм радостен, че имам възможността да се обърна към Вас с това видео-обръщение.

Малките и средни предприятия са 99% от европейския бизнес. Те осигуряват 90 млн. работни места, което е 2 от всеки 3 работни места в частния сектор, и допринасят повече от половината добавена стойност, създадена от бизнеса в Европейския съюз. Следователно те са изключително важен елемент от европейската стратегия за умен, устойчив и приобщаващ растеж.

Дунавският регион е в сърцето на нашия съюз. В последните години той пострада от големи наводнения в допълнение на икономическата криза, ставайки свидетел на увеличена младежка безработица и следващо изтичане на мозъци. Общи действия, стратегическо планиране и иновативни идеи са нужни повече от всякога, за да бъде възстановен растежът в региона. Бизнесът, особено малките и средни предприятия, трябва да се свържат с академичния и научния сектор, както и обратното. Всички усилия трябва да бъдат насочени към подобряване и усилване конкурентоспособността на дунавските държави.

Като европейски комисар по въпросите на регионалната политика, считам Дунавската стратегия за изключително иновативен начин да работим заедно. Две години след нейното начало, тя е показала, че работейки заедно може да имаме много по-голям ефект в сравнение с ако пробваме да разрешаваме проблемите самостоятелно. Държавите работещи по стратегията вече виждат ползите от подобрено сътрудничество. Успешно постигнати цели включват декларация за поддръжка на дунавския воден коридор, приета от министрите на транспорта на дунавския регион; основното споразумение за навигация между Румъния и България; българският проект за газов интерконектор; създаването на трансферни центрове по Дунава; и изключително ценния годишен бизнес форум за дунавския регион. Ролята, която бизнесът и местните икономики трябва да играят в дунавския регион, е добре застъпена в Дунавската стратегия, като един от приоритети е посветен на подкрепата за конкурентоспособността на предприятия, вкл. чрез развитието на клъстъри. Основната му цел и да подпомогне сътрудничество и обмяната на познания между бизнес организации в сферата на иновациите и трансфера на технологии, професионално образование/обучение, предприемачество и конкурентоспособност в селските и градски райони.

Дами и господа, убеден съм, че особено сега, когато навлизаме в новия програмен период, подкрепата за малките и средни предприятия ще бъде основен приоритет на всички дунавски държави. Трябва да направим така, че голяма част от бъдещите програми ще бъде посветена на подобряване конкурентоспособността на малките и средни предприятия.  Целта е да удвоим сегашната подкрепа в тази сфера до около 140 милиарда евро за периода 2014-2020г. Промотирането на изследвания и иновации между съседните държави също играе важна роля. Някои от държавите в дунавския регион са определили значителни суми за техните програми по конкурентоспособност и иновации за периода 2007-2013г., но в същото време все още имат трудности да инвестират тези фондове навреме и по важни проекти. Това показва, че заедно трябва да засилим нашите усили, трябва да направим така, че да използваме най-ефективно фондовете чрез инвестиране в развитието на иновативни старт-ъпи, продукти, трансфер на технологии или в инфраструктура за иновации. Софийският технологичен парк е пример за такава успешна инициатива.

Нашата обща цел е да стимулираме ръст, иновации и конкурентоспособност в Дунавския регион. Сътрудничеството между местните икономики е важен фактор. Ще успеем единствено, ако заинтересованите лица от всички държави са активно ангажирани и готови да работят заедно.

Пожелавам ви ползотворна и успешна среща!