петък, 22 февруари 2013 г.

Спешни мерки срещу кризата

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ  НА 41-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 

Според ПГ на Синята коалиция
 1. Приемане на Решение на НС, с което да възложи на ДКЕВР:
  1. да промени методиката за образуване на цените на електроенергията,
  2. да изключи признаването на кражбите като разход,
  3. да нормира загубите по мрежата и да редуцира мощностите, от които се определя цената на тока за битовите потребители.
 2. Премахване на мандатността и избор от Народното събрание на нови състави на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за регулиране на съобщенията и Комисията за защита на потребителите.
 3. Приемане на изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията, с цел ограничаване на монополите.
 4. Приемане на Решение на НС относно националния референдум от 27 януари 2013 г.
 5. Налагане на Мораториум върху разпореждане с държавни и общински земи в защитените територии, вкл. дюните и Националните паркове.