понеделник, 25 февруари 2013 г.

ПЛАН за излизане от кризата


Действия в следващите 10 дни:
 1. Президентът да поиска от парламента да формира програмно правителство от експерти без участие на политически лица,  след широки консултации.
 2. Парламентът да избере програмното правителство.
Действия в следващите 30 дни:
 1. Програмното правителство:
  1. Да започне действия срещу монополите;
  2. Да овладее политическата криза;
  3. Да проведе предсрочни парламентарни избори.
 2. Президентът да поиска от Народното събрание антимонополно законодателство.
 3. Народното събрание:
  1. Да премахне мандатите и смени състава на регулаторните органи и да гарантира възможността за граждански контрол върху тях;
  2. Да приеме промени в закона за ДКЕВР, които да задължат комисията да промени методиката за образуване на цените, да изключи признаването на кражбите като разход и да нормира загубите по мрежата;
  3. Да промени Закона за защита на конкуренцията с цел въвеждане на силни санкции и специален контрол върху фирмите с  господстващо положение.
 4. Приемане на мораториум върху разпореждането с държавни и общински земи в защитени територии, вкл. дюните и Националните паркове.
 5. Приемане на решение на парламента относно националния референдум от 27 януари 2013 г.