събота, 24 май 2014 г.

Честит празник на българската просвета и култура и на славянската писменост!

Скъпи приятели, ПП СИНЬО ЕДИНСТВО ви честити Деня на българската писменост и култура!
 

Денят, в който можем да вдигнем високо глава и да бъдем със самочувствието на такива, каквито сме – европейци. Духовният празник на българите е символ на българското оцеляване, себевъзмогване, утвърждаване.
 
С културното дело на Св. Св. Кирил и Методий – съпокровители на Европа – и с политическия акт на защита на тяхното дело от българския княз Борис през ІХ век бе извоювано нашето място сред цивилизованите народи на Европа. Това, което трябва да направим днес, е да отстоим това достойнство и да осъзнаем нашата истинска сила – в съграденото от българския дух.

За съжаление, през последните години тенденциите в развитието на българското образование и наука вървят в противоположната посока. Необходима е дълготрайна културна и образователна стратегия, която да бъде част от национална стратегия за развитието и превръщането на България в модерна европейска страна.

Днес българското образование има нужда от:

        интегриране към европейското образователно пространство; превръщането му в авторитетна част от нея, с утвърдено място и активна роля за развитието й чрез стимулиране и създаване на възможности за обмен на учени и преподаватели, специализации, участие в научни форуми, включване в изследователски проекти и екипи;
        демократизация в управлението на науката, висшето и средното образовние  чрез установяване на академичните отношения като върховен регулатор в него; ревизия на Закона за развитието на академичния състав, на Закона за висшето образование и приемането в ревизиран вид на новия Закон за училищното и предучилищното образование в Република България;
        въвеждане на гъвкави методи на финансиране като напр. прилагане на проектно планирани бюджети и такива, базирани на оценка на постиженията на научните и учебни заведения;
        стимулиране на навлизането на млади учени, университетски преподаватели и учители в науката и образованието с оглед на плавна смяна на поколенията като отговор на демографската криза и последствията от нея;
        въвеждане на система за перманентна квалификация на преподаватели и учители  като част от кариерното им развитие;
        отваряне на възможност за оценяване на резултатите от дейността на научните и учебните заведения от страна на бенефициентите на услугата – гражданското общество и бизнеса – и вземане предвид на тяхното мнение при управлението и финансирането им; задължително прилагане на подхода „оценка на въздействието’” за всеки финансиран проект в сектора.
За да се реализират тези цели е необходимо политическо лидерство, което не разединява нацията, а активно съдейства за формиране на силна общност, в период на социален и икономически растеж. Защото трябва да осъзнаем, че образованието е функция на състоянието на обществото и науката. Наше задължение е да стимулираме българската интелигенция да бъде граждански активна, да се бори смело с партийните парвенюта, демагози и популисти, за да съградим силна държавност, и удовлетворено гражданско общество.