петък, 16 май 2014 г.

Правителството форсира строежа на Южен поток в разрез с решението на ЕК да замрази проекта

Две решения на МОСВ от 25.04 и 09.05 доказват придвижване на административни процедури с цел форсиране на строежа на Южен поток на територията на България. Това се случва в противоречие с решимостта на ЕК да не допусне развитие на проекта, докато той не отговори на всички изисквания на Трети енергиен пакет.

Видно от настоящите решения на МОСВ, това се случва под благовидния предлог „защита на особено важен държавен и обществен интерес“. Очевидно Южен поток е получил тихомълком статута на обект от национално значение с решение на МС от 02.12.2011 г. Така правителството на ГЕРБ е отворило вратата за заобикаляне на европейското законодателство.

Пак видно от решенията на МОСВ, правителството си дава сметка, че Южен поток е „диверсификация на маршрута“, но не и диверсификация на източника на доставка на газ, което е основното противоречие с Третия енергиен пакет.

Въпреки яснотата за решения и действия в нарушение на европейското законодателство, правителството форсира строежа от отсечката на газопровода на българска територия. В изпълнение на тази цел МОСВ подлага на риск околната среда в България, като по отношение на постъпилото искане за частично изменение на трасето не назначава нова ОВОС, а преценява, че "няма вероятност то да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания и т.н". На това основание МОСВ допуска предварително изпълнение с аргумента, че това „ще ограничи риска изпълнението на проекта да се забави поради неоснователно обжалване на решенията”.

В тази връзка СИНЬО ЕДИНСТВО пита:

Какви български държавни и обществени интереси защитава проектът Южен поток, за да получи той статута на „национален обект“? Защо този статут не е обсъждан публично и приет в Народното събрание?

Защо правителството приема, че спазването на процедурите и изискванията на Третия енергиен пакет на ЕС от България, която е страна по договора за Южен поток и страна-член на ЕС, противоречи на българското законодателство чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс?

С каква цел се променя конкретната отсечка от трасето на ЮП, кое налага тази промяна?

Защо се форсират изпълнението на проекта, който към днешна дата е замразен от ЕК?

Защо се работи „на тъмно” в страх от обжалване на министерски решения, при положение, че вече Южен поток е формулиран като „защита на особено важни държавни и обществени интереси” и би следвало всяко действие или решение на правителството по отношение на Южен поток да е прозрачно и публично?

Защо и на каква цена България задълбочава енергийната си зависимост от Русия и това вече е официална национална политика на кабинета Орешарски?

Българското правителство доброволно приема именно България да е тази държава, която да създаде прецедент за заобикаляне на Третия енергиен пакет и така да даде коз на останалите държави по веригата на газопровода да бламират европейското законодателство.

СИНЬО ЕДИНСТВО призовава правителството незабавно да спре всякакви действия по строежа на Южен поток. 

Решение №76 /9.5.2014 МОСВ http://goo.gl/ExOfgs

Решение № 4-ПР 25.4.2014  МОСВ http://goo.gl/20itvp